Wersja dla niedowidzących

Odpowiedź PKP PLK i ZUE w sprawie realizacji robót „na zgłoszenie”

Otrzymaliśmy odpowiedź od PKP PLK na pismo z 9 maja 2019 r., w którym Spółka informuje, że podjęła stosowne działania mające na celu wyjaśnienie podnoszonego przez nas potencjalnego naruszenia prawa budowlanego.

Pismo PKP PLK

Pismo przesłane zostało również do wiadomości Wykonawcy, czyli ZUE S.A., które za zasadne uznało odniesienie się do niego. Wykonawca wskazuje, że w jego opinii wszystkie prace przebiegają w sposób przejrzysty i zapewniający rozliczalność środków unijnych oraz w oparciu o ważne podstawy prawne.

Pismo ZUE S.A.

 

Projekt finansowany przez Komisję Europejską. Za treść strony odpowiada Fundacja im. Stefana Batorego. W żadnym stopniu nie odzwierciedla ona oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej.