Wersja dla niedowidzących

Za nami spotkanie z mieszkańcami Myszkowa

W czwartek, 24 października, Fundacja Batorego zaprosiła mieszkańców Myszkowa na spotkanie na temat monitoringu przebudowy linii kolejowej Częstochowa–Zawiercie. Przedstawiciele Fundacji opowiedzieli jak przebiega społeczna obserwacja i w jaki sposób mogą włączyć się w nią mieszkańcy, a także władze Myszkowa.

W spotkaniu udział wzięli również przedstawiciele PKP Polskie Linie Kolejowe (Zamawiającego) oraz ZUE. S.A. (Wykonawcy), którzy odpowiedzieli na pytania dotyczące samej inwestycji.

Wśród licznie zebranych gości zdecydowanie najliczniej reprezentowani byli Radni Miasta Myszkowa i Powiatu Myszkowskiego. Padały liczne pytania dotyczące przebiegu inwestycji, realizowanych robót oraz terminów zakończenia: W jaki sposób zostanie rozwiązana kwestia wiaduktu w Nowej Wsi i Myszkowie, a także przebudowy przejścia w Mrzygłodzie? Czy przewidziane jest zejście z drugiego peronu dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami? Czy pojawią się miejsca parkingowe dla dojeżdżających samochodami do stacji? Czy przejazdy będą sterowane automatycznie?

Mieszkańcy wyrazili również radość, że remont zostanie wykonany, bo nie był prowadzony od lat 80. Apelowali jednak o zwracanie uwagi na konsultacje społeczne, bo to mieszkańcy są niezwykle ważnym źródłem informacji.

Wszystkie pytania zostały spisane oraz przesłane do Wykonawcy i Zamawiającego z prośbą o pisemną odpowiedź, a następnie umieszczone na www.paktuczciwosci.pl oraz rozesłane do uczestników.  Zarówno przedstawiciel PKP Bartosz Paca, jak i ZUE S.A. Artur Wieczorek zachęcali również do bezpośredniego kontaktu i zadawania pytań. Podkreślał, że Wykonawca jest cały czas dostępny a ul. Faradaya w Częstochowie.

Pytania mieszkańców i odpowiedzi Zamawiającego i Wykonawcy: Pobierz

Przedstawiciele Fundacji Batorego opowiedzieli na wstępie na czym polega inicjatywa Paktu Uczciwości. Podkreślali, że zaangażowanie mieszkańców, którzy są najbliżej inwestycji, jest kluczowe. W monitoringu inwestycji nie trzeba uczestniczyć osobiście. Wątpliwości, uwagi, pytania, można zgłaszać mailowo lub skorzystać z formularza zgłaszania nadużyć, który znajduje się na stronie projektu www.paktuczciwosci.pl. Każdy może anonimowo przekazać informację o tym, że według niego na kontrakcie dzieje się coś niepokojącego.

Prezentacja: Obywatelski monitoring modernizacji linii kolejowej nr 1

Wszystkie trzy instytucje – PKP PLK, ZUE S.A. oraz Fundacja im. Stefana Batorego są stronami Paktu Uczciwości, którym została objęta inwestycja. Negocjacje na temat jego treści PKP PLK i Fundacja Batorego rozpoczęły już w 2016 roku. Jest to bowiem porozumienie, które musiały zaakceptować obie strony. Druga część Paktu to umowa między Wykonawcą a PKP PLK, trzeci to zobowiązania inżyniera  nadzorującego inwestycję wobec Fundacji. Najważniejszym elementem Paktu jest to, że gwarantuje on przepływ informacji. Pozwala docierać Fundacji do informacji i reagować jeżeli pojawia się coś niepokojącego. Fundacja była obserwatorem podczas komisji przetargowej, na etapie projektowania i będzie kontynuowała swoje prace również kiedy inwestycja się rozpocznie.

Sama inicjatywa paktów uczciwości została w tym roku wyróżniona prestiżową nagrodą Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich. Doceniono w ten sposób niecodzienną współpracę organizacji pozarządowej, instytucji publicznych i firm w walce z korupcją oraz w celu podnoszenia społecznego zaufania do sposobu wydawania środków publicznych.

Współorganizatorami spotkania były Spółdzielnia Socjalna Twoja Przestrzeń oraz Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej. Spotkanie odbyło się w Spółdzielni Socjalnej Twoja Przestrzeń, przy ul. Plac Dworcowy w Myszkowie.

Projekt finansowany przez Komisję Europejską. Za treść strony odpowiada Fundacja im. Stefana Batorego. W żadnym stopniu nie odzwierciedla ona oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej.