Wersja dla niedowidzących

Interwencja u prezesa PKP PLK ws. robót na zgłoszenie

Fundacja po dokonaniu analizy prawnej wskazującej na naruszenie prawa budowlanego w związku z dopuszczeniem robót na zgłoszenie, poinformowała o tym prezesa PKP PLK w wystąpieniu z 9 maja 2019. Do pisma odnieśli się Generalny Wykonawca – ZUE S.A. 21 maja oraz Zamawiający 30 maja.

Projekt finansowany przez Komisję Europejską. Za treść strony odpowiada Fundacja im. Stefana Batorego. W żadnym stopniu nie odzwierciedla ona oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej.