Wersja dla niedowidzących

Korespondencja w sprawie wypowiedzenia Umowy na pełnienie nadzoru inżynierskiego

19 maja 2021 roku PKP PLK S.A. poinformowała Fundację o wypowiedzeniu Umowy Inżynierowi Projektu na pełnienie nadzoru inżynierskiego. 21 maja Fundacja zwróciła się do Zamawiającego z prośbą o udostępnienie treści wypowiedzenia oraz o udzielenie odpowiedzi na pytania związane z zaistniałą sytuacją. Spółka odpowiedziała 28 maja. Fundacja zwróciła się do Zamawiającego z kolejnymi pytaniami 9 czerwca, na które odpowiedział 17  oraz 23 czerwca. W dniu 16 lipca Fundacja zwróciła się  do PKP PLK S.A. z prośbą o udostępnienie treści wypowiedzenia umowy, które złożył Inżynier Projektu oraz istotnej korespondencji, a także zadała kolejne pytania w tej sprawie. Spółka odpowiedziała 29 lipca.

Projekt finansowany przez Komisję Europejską. Za treść strony odpowiada Fundacja im. Stefana Batorego. W żadnym stopniu nie odzwierciedla ona oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej.