Wersja dla niedowidzących

Ministerstwo zabiera głos w sprawie robót „na zgłoszenie”

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju potwierdziło, że rozpoczęcie wszelkich robót budowlanych, które wymagają oceny oddziaływania na środowisko lub mogą mieć wpływ na obszar Natura 2000, może nastąpić tylko po uzyskaniu właściwego pozwolenia. Roboty te nie mogą być realizowane na zasadzie tzw. zgłoszenia robót organowi administracji achitektoniczno-budowlanej. Niestety na inwestycji „Prace na linii kolejowej nr 1 na odcinku Częstochowa-Zawiercie”, monitorowanej przez Fundację w ramach Paktu Uczciwości, do takiej sytuacji doszło. Nie wiemy jeszcze jakie mogą być tego konsekwencje prawne i finansowe.

Na odpowiedź, na wniosek złożony pod koniec marca 2019 r. czekaliśmy ponad miesiąc. Wcześniej, już w listopadzie 2018 r. prosiliśmy Ministerstwo o ustosunkowanie się do tego rodzaju praktyki wiedząc, że nie dotyczy ona jedynie monitorowanej przez nas inwestycji.

W międzyczasie, zimą 2019 r. rząd przystąpił do prac nad zmianą ustawy prawo budowlane (projekt został upubliczniony 12 kwietnia). Jednym z głównych punktów nowelizacji jest doprecyzowanie przepisów dotyczących wykonywania robót na zgłoszenie, tak żeby nie mogły one służyć obchodzeniu wymogów uzyskania pozwoleń na budowę.

>> Odpowiedź Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie robót na zgłoszenie z 7 maja 2019 r.<<

Projekt finansowany przez Komisję Europejską. Za treść strony odpowiada Fundacja im. Stefana Batorego. W żadnym stopniu nie odzwierciedla ona oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej.