Wersja dla niedowidzących

Zapytanie w sprawie przejazdu przy ul. Partyzantów w Myszkowie

Fundacja Batorego 11 stycznia 2021 roku zwróciła się do PKP PLK S.A. z zapytaniem o roboty związane z korektą przebiegu drogi na przejeździe przy ul. Partyzantów w Myszkowie i otrzymała odpowiedź 18 lutego. Fundacja 9 marca ponownie zwróciła się do Spółki z pytaniami w tej sprawie na które odpowiedź otrzymała 31 marca. 22 lipca Fundacja zwróciła się do Spółki z prośbą o wyjaśnienie marcowego pisma, gdyż z jego treści wynikało, iż może istnieć niezgodność między zakresem robót określonych w dokumentacji przetargowej, a zrealizowanymi robotami. Zamawiający odpowiedział  24 sierpnia.

Projekt finansowany przez Komisję Europejską. Za treść strony odpowiada Fundacja im. Stefana Batorego. W żadnym stopniu nie odzwierciedla ona oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej.