Wersja dla niedowidzących

Zapytanie w sprawie realizacji Kontraktu

Fundacja Batorego 28 kwietnia 2020 roku zwróciła do PKP PLK S.A. z dwoma zapytaniami: o terminy realizacji etapów Kontraktu w aneksie nr 1 oraz o zakończone już etapy Kontraktu. Na pierwsze z nich  Spółka odpowiedziała 12 maja, a na drugie 5  maja.  15 grudnia Fundacja poprosiła Zamawiającego o ustosunkowanie się do kwestii realizacji ostatniego etapu Kontraktu, które otrzymała 28 grudnia. Fundacja zwróciła się do PKP PLK S.A. z prośbą o przedstawienie zmian stanu zaawansowania prac realizowanego w ramach ostatniego Etapu realizacji Kontraktu 28 lipca. Zamawiający odpowiedział 6 sierpnia.

Projekt finansowany przez Komisję Europejską. Za treść strony odpowiada Fundacja im. Stefana Batorego. W żadnym stopniu nie odzwierciedla ona oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej.