Wersja dla niedowidzących

Korespondencja w sprawie konfliktu interesów

4 maja 2017 roku Fundacja poinformowała Zamawiającego o potencjalnym konflikcie interesów, który może pojawić się pomiędzy głównym projektantem Wykonawcy a Dyrektorem Zakładu Linii Kolejowych PKP PLK S.A. w Częstochowie, na co Spółka odpowiedziała 17 maja. 15 grudnia 2020 roku Fundacja zwróciła się do Zamawiającego z pytaniem o rolę Dyrektora w procedurach odbiorowych dotyczących inwestycji objętej Paktem oraz o to , czy wdrożone zostały dodatkowe mechanizmy monitorujące. Na pismo to Wykonawca odpowiedział  w dniu 23 grudnia, a Zamawiający 13 stycznia.

Projekt finansowany przez Komisję Europejską. Za treść strony odpowiada Fundacja im. Stefana Batorego. W żadnym stopniu nie odzwierciedla ona oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej.