Integrity pacts in public procurement: an implementation guide (Transparency International, 2013)

Praktyczny przewodnik mający na celu zaznajomienie urzędników państwowych odpowiedzialnych za procesy zamówień publicznych z Paktem Uczciwości oraz zapewnienie im narzędzi i pomysłów na jego zastosowanie.

Integrity pacts in public procurement: an implementation guide
Transparency International, 2013

Pobierz