Wersja dla niedowidzących

Korespondencja w sprawie Świadectwa Przejęcia Robót i opinii prawnej

W piśmie z dnia 17 marca 2021 roku Fundacja zwróciła się do Zamawiającego z prośbą o przekazanie dokumentów związanych z wystawieniem jednostronnego Świadectwa Przejęcia w celu przygotowania opinii prawnej dotyczącej problemu odbiorów końcowych i wystawienia Świadectwa Przejęcia. 26 marca do pisma tego odniósł się także Wykonawca przedstawiając własne stanowisko w tej sprawie oraz udostępniając dokumentację kontraktową powiązaną z tym zagadnieniem.

30 marca Fundacja wystosowała opinię prawną, której celem była ocena prawidłowości sposobu postępowania PKP PLK S.A. oraz ZUE S.A., a także działania Inżyniera Projektu w przedmiocie dokonania odbiorów końcowych robót oraz wystawienia Świadectwa Przejęcia Robót.

7 kwietnia roku ZUE S.A. poinformowało Fundację, że nie zgadza się z wnioskami zawartymi w rzeczonej opinii,  zarzucając autorowi konflikt interesów. Do zarzutów Fundacja odniosła się 9 kwietnia. W sprawie tej ZUE S.A. przesłało jeszcze dwa pisma: 9 kwietnia oraz 12 kwietnia. Do pierwszego z nich Fundacja odniosła się 24 maja na co Wykonawca odpowiedział 8 czerwca.

15 kwietnia Fundacja zwróciła się do PKP PLK S.A. z prośbą o przekazanie opinii prawnej Spółki dotyczącej tego problemu oraz o  ustosunkowanie się do opinii prawnej sporządzonej przez Fundację. Ponadto, poprosiła również o udostępnienie korespondencji kontraktowej, zarówno Zamawiającego, jak i Inżyniera Kontraktu. PKP PLK S.A. odpowiedziała 20 kwietnia [1] [2]. 16 lipca Fundacja zwróciła się do Zamawiającego z prośbą o przekazanie informacji o to, czy zrealizowane zostały prace, których nieukończenie Spółka wskazywała jako przeszkody przed wystawieniem Świadectwa Przejęcie Robót. PKP PLK S.A. odpowiedziała 30 lipca.

Projekt finansowany przez Komisję Europejską. Za treść strony odpowiada Fundacja im. Stefana Batorego. W żadnym stopniu nie odzwierciedla ona oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej.