Wersja dla niedowidzących

Zgłoszenie nieprawidłowości w sprawie prowadzenia robót w Myszkowie

Do Fundacji 7 września 2020 r. trafiła informacja od dziennikarza Gazety Myszkowskiej, że w trakcie robót w Myszkowie doszło do nieprawidłowości w postaci wkroczenia wykonawcy i podwykonawcy na prywatny teren bez zezwolenia i dewastacji rosnących tam drzew i krzewów. Fundacja udzieliła dziennikarzowi odpowiedzi na adresowane do niej zapytanie prasowe oraz rozpoczęła działania mające na celu wyjaśnienie sprawy. Zorganizowała na ten temat spotkanie z wykonawcą, inżynierem projektu i zamawiającym 14 września. Ponadto do PKP PLK zostało skierowane 10 września pismo z prośbą o wyjaśnienie sytuacji, na które spółka udzieliła odpowiedzi  17 września. Fundacja odniosła się do niej w kolejnym wystąpieniu z 28 września, zwracając uwagę na powracający problem wymaganych prawem zgód na roboty i prosząc o bardziej szczegółowe informacje. Odpowiedź od PKP PLK na zadane pytania przyszła 20 października. Fundacja kontynuowała korespondencję w tym temacie, prosząc w piśmie z 16 listopada o wyjaśnienie dlaczego strony umowy od początku nie podjęły właściwiej komunikacji na temat problemu z wymianą kabla w Myszkowie.  Odpowiedź na pytania zawarte w piśmie nadeszła 27 listopada. Ponieważ została ona oceniona przez Fundację jako niewystarczającą, skierowano do PKP PLK S.A. dnia 11 stycznia 2021 r. czwarte już pismo w tej sprawie. 5 marca Fundacja wysłała odpowiedź na kolejne zapytanie prasowe Gazety Myszkowskiej. 9 marca Fundacja wystosowała do Zamawiającego pismo informujące o  swojej wizytacji w Myszkowie podczas której otrzymała opinię przyrodniczą, a także zwróciła się z kolejnymi pytaniami w tej sprawie. Na styczniowe pismo Spółka odpowiedziała 15 marca, za to na marcowe 8 kwietnia. Fundacja 28 lipca zwróciła się do Zamawiającego z prośbą o podanie podstawy do ustalenia, iż przyroda chroniona znajduje się poza terenem inwestycji oraz o przekazanie raportów z nadzoru środowiskowego. PKP PLK S.A. odpowiedziała 30 lipca.

Projekt finansowany przez Komisję Europejską. Za treść strony odpowiada Fundacja im. Stefana Batorego. W żadnym stopniu nie odzwierciedla ona oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej.