Zapytanie ws. nieprzekazania Wykonawcy edytowalnej wersji modelu akustycznego

Spółka PKP PLK S.A. odmówiła Wykonawcy udostępnienia edytowalnej wersji modelu akustycznego w ramach dostępu do informacji publicznej uznając, że nie jest to informacja publiczna. Fundacja poprosiła o umotywowanie stanowiska PKP PLK S.A. i wyłożenie przyczyn, dla których materiał nie może być udostępniony w korespondencji z 6 listopada 2019 r. [Pobierz PDF] i otrzymała odpowiedź z Biura Ochrony Środowiska PKP PLK S.A. 15 listopada [Pobierz PDF].

Notatka ze spotkania kwartalnego (30.09.2019)

Spotkanie kwartalne, na którym omawiano dotychczasowy przebieg Paktu Uczciwości, odbyło się w siedzibie Fundacji im. Stefana Batorego. Udział wzięli przedstawiciele Fundacji im. Stefana Batorego i jej konsultantów, PKP Polskich Linii Kolejowych (Zamawiający), ZUE S.A. (Wykonawca), MP Mosty (Inżynier Kontraktu), Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT).

[Pobierz PDF]

Podstawowe informacje o Pakcie Uczciwości

Pilotaż w Polsce trwa od lata 2016 r., zaś sam pakt podpisany został w listopadzie tego samego roku. Ma on postać umowy cywilnoprawnej zawartej między Fundacją Batorego, a PKP Polskimi Liniami Kolejowymi jako Zamawiającym oraz zobowiązań Wykonawcy ujętych we wzorze umowy na wykonanie inwestycji. Realizacja paktu uczciwości ma pokazać możliwości jego adaptacji do polskiego rynku zamówień publicznych i pomóc sformułować rekomendacje dla Komisji Europejskiej dotyczące zastosowania tego narzędzia w przyszłości.

Przy realizacji pilotażu Fundacja współpracuje z wybranymi w konkursach konsultantami, którzy wspomagają projekt swoją wiedzą ekspercką: JPL Project Sp. z o. o. oraz Kancelarią Prawa Prywatnego i Gospodarczego Togatus Sławomir Trojanowski.

Tekst Paktu Uczciwości w języku polskim i angielskim:

I moduł Paktu Uczciwości – Porozumienie pomiędzy Fundacją im. Stefana Batorego i PKP Polskimi Liniami Kolejowymi S.A. (8.11.2016) / [ENG] 1st Module of Polish Integrity Pact (signed on 8.11.2016)

II moduł Paktu Uczciwości – Klauzula w umowie między PKP PLK a Wykonawcą ZUE S.A. (20.07.2017) / [ENG] 2nd Module of Polish Integrity Pact (signed on 20.07.2017)

Załącznik do II modułu Paktu Uczciwości – Rekomendowana przez Partnera Społecznego treść Polityki ochrony sygnalistów dla Wykonawcy (17.11.2016) / [ENG] Whistleblowing policy attached to 2nd module

III Moduł Paktu Uczciwości z Inżynierem Kontraktu – Klauzula w umowie między PKP PLK a Inżynierem Kontraktu konsorcjum firm MP-Mosty Sp. z o.o. i „DROGOWA TRASA ŚREDNICOWA” S.A. (4.08.2017) / [ENG] 3rd Module of Polish Itegrity Pact

Za nami spotkanie w Myszkowie

W czwartek, 24 października, Fundacja Batorego zaprosiła mieszkańców Myszkowa na spotkanie na temat monitoringu przebudowy linii kolejowej Częstochowa–Zawiercie. Przedstawiciele Fundacji opowiedzieli jak przebiega społeczna obserwacja i w jaki sposób mogą włączyć się w nią mieszkańcy, a także władze Myszkowa.

W spotkaniu udział wzięli również przedstawiciele PKP Polskie Linie Kolejowe (Zamawiającego) oraz ZUE. S.A. (Wykonawcy), którzy odpowiedzieli na pytania dotyczące samej inwestycji.

Wśród licznie zebranych gości zdecydowanie najliczniej reprezentowani byli Radni Miasta Myszkowa i Powiatu Myszkowskiego. Padały liczne pytania dotyczące przebiegu inwestycji, realizowanych robót oraz terminów zakończenia: W jaki sposób zostanie rozwiązana kwestia wiaduktu w Nowej Wsi i Myszkowie, a także przebudowy przejścia w Mrzygłodzie? Czy przewidziane jest zejście z drugiego peronu dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami? Czy pojawią się miejsca parkingowe dla dojeżdżających samochodami do stacji? Czy przejazdy będą sterowane automatycznie?

Mieszkańcy wyrazili również radość, że remont zostanie wykonany, bo nie był prowadzony od lat 80. Apelowali jednak o zwracanie uwagi na konsultacje społeczne, bo to mieszkańcy są niezwykle ważnym źródłem informacji.

Wszystkie pytania zostaną spisane oraz przesłane do Wykonawcy i Zamawiającego z prośbą o pisemną odpowiedź, a następnie umieszczone na www.paktuczciwosci.pl oraz rozesłane do uczestników.  Zarówno przedstawiciel PKP Bartosz Paca, jak i ZUE S.A. Artur Wieczorek zachęcali również do bezpośredniego kontaktu i zadawania pytań. Podkreślał, że Wykonawca jest cały czas dostępny a ul. Faradaya w Częstochowie.

Przedstawiciele Fundacji Batorego opowiedzieli na wstępie na czym polega inicjatywa Paktu Uczciwości. Podkreślali, że zaangażowanie mieszkańców, którzy są najbliżej inwestycji, jest kluczowe. W monitoringu inwestycji nie trzeba uczestniczyć osobiście. Wątpliwości, uwagi, pytania, można zgłaszać mailowo lub skorzystać z formularza zgłaszania nadużyć, który znajduje się na stronie projektu www.paktuczciwosci.pl. Każdy może anonimowo przekazać informację o tym, że według niego na kontrakcie dzieje się coś niepokojącego.

Prezentacja: Obywatelski monitoring modernizacji linii kolejowej nr 1

Wszystkie trzy instytucje – PKP PLK, ZUE S.A. oraz Fundacja im. Stefana Batorego są stronami Paktu Uczciwości, którym została objęta inwestycja. Negocjacje na temat jego treści PKP PLK i Fundacja Batorego rozpoczęły już w 2016 roku. Jest to bowiem porozumienie, które musiały zaakceptować obie strony. Druga część Paktu to umowa między Wykonawcą a PKP PLK, trzeci to zobowiązania inżyniera  nadzorującego inwestycję wobec Fundacji. Najważniejszym elementem Paktu jest to, że gwarantuje on przepływ informacji. Pozwala docierać Fundacji do informacji i reagować jeżeli pojawia się coś niepokojącego. Fundacja była obserwatorem podczas komisji przetargowej, na etapie projektowania i będzie kontynuowała swoje prace również kiedy inwestycja się rozpocznie.

Sama inicjatywa paktów uczciwości została w tym roku wyróżniona prestiżową nagrodą Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich. Doceniono w ten sposób niecodzienną współpracę organizacji pozarządowej, instytucji publicznych i firm w walce z korupcją oraz w celu podnoszenia społecznego zaufania do sposobu wydawania środków publicznych.

Współorganizatorami spotkania były Spółdzielnia Socjalna Twoja Przestrzeń oraz Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej. Spotkanie odbyło się w Spółdzielni Socjalnej Twoja Przestrzeń, przy ul. Plac Dworcowy w Myszkowie.

Zapytanie ws. działań kontrolnych podjętych przez PKP PLK

Pismo z 9 sierpnia 2019 r. zawierające prośbę o wyjaśnienie jakie działania kontrolne i organizacyjne zostały podjęte przez PKP PLK w celu wyjaśnienia problemu „robót na zgłoszenie” [pobierz PDF]. Prośba o informacje w tej sprawie została ponownie przedłożona przez Fundacje w piśmie z 6 listopada 2019 r. ponieważ PKP PLK S.A. nie odpowiedziała na poprzednie zapytanie [pobierz PDF].

Pakt uczciwości w nowym POIiŚ? Bardzo możliwe!

Na zaproszenie MIiR Marcin Waszak i Grzegorz Makowski wzięli udział w seminarium „Przeciwdziałanie nadużyciom w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko”, podczas którego opowiedzieli w jaki sposób Pakt Uczciwości może chronić interes publiczny w inwestycjach infrastrukturalnych. Poznali także doświadczenia instytucji wdrażających w zakresie wykrywania nadużyć w zamówieniach publicznych.

Podczas spotkania zastępca dyrektora Departamentu Programów Infrastrukturalnych w MIiR Marcin Szymański zadeklarował, że w przyszłej perspektywie finansowej planuje się wprowadzenie do POIiŚ paktów uczciwości, przynajmniej w zastosowanej w pilotażu formule.

Seminarium odbyło się 14 i 15 października 2019 r.

Swoją wiedzą i doświadczeniami podzielili się przedstawiciele MIiR, instytucji pośredniczących zaangażowanych w realizację POIiŚ, Komisji Europejskiej, KPRM, GUNB, UOKIK, UZP, CBA, Prokuratury Krajowej, a także GDDKIA oraz PKP PLK SA.

Polecamy:

Prezentacja nt. paktu uczciwości:

Rola trzeciego sektora w zwalczaniu nadużyć, w tym doświadczenia z realizacji tzw. paktu uczciwości

Zachęcamy do zapoznania się z opracowaniem MIiR:

Poradnik w zakresie przeciwdziałania nadużyciom finansowym

Prezentacje ze spotkania dostępne są na stronie Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska:

Prezentacje z seminarium

Spotkanie regionalne w Myszkowie. Zapraszamy!

Zapraszamy mieszkańców Myszkowa na spotkanie, które odbędzie się 24 października w Spółdzielni Socjalnej Twoja Przestrzeń, ul. Plac Dworcowy 2 w Myszkowie, w godzinach 17.00-18.30.

Od trzech lat trwa społeczny monitoring przebudowy linii kolejowej Częstochowa – Zawiercie, która biegnie również przez Myszków. Fundacja Batorego przygląda się procesowi realizacji inwestycji, dokumentacji, współpracy zamawiającego z wykonawcą. Tzw. „Wiedenka” została objęta pilotażem Paktu Uczciwości, czyli społecznym nadzorem, jako jedna z siedemnastu inwestycji w całej Europie. Stała się tym samym częścią ogólnoeuropejskiego projektu, którego celem jest poprawa systemu zamówień publicznych w Unii.

Podczas spotkania przedstawiciele Fundacji opowiedzą jak wygląda taki monitoring i w jaki sposób mogą włączyć się w niego mieszkańcy, a także władze Myszkowa.

W spotkaniu udział wezmą również przedstawiciele PKP Polskie Linie Kolejowe (Zamawiającego) oraz ZUE. S.A. (Wykonawcy), którzy odpowiedzą na pytania dotyczące samej inwestycji.

Elementem monitoringu, obok przyglądania się działaniom wykonawcy i zamawiającego, są również spotkania ze społecznościami, których inwestycja bezpośrednio dotyka. Chcielibyśmy poznać ich oczekiwania, bolączki, i z pierwszej ręki dowiedzieć się jak przebiega inwestycja.

Mamy nadzieję, że wspólnie uda nam się zwrócić uwagę na aspekt społecznej kontroli zamówień publicznych w Państwa regionie. Zachęcamy do przyglądania się temu, jak są one realizowane na Państwa terenie.

Organizatorem spotkania jest Fundacja im. Stefana Batorego. Współorganizatorami są Spółdzielnia Socjalna Twoja Przestrzeń oraz Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Spotkanie jest otwarte. Szczególnie mile widziani są mieszkańcy Myszkowa, pasażerowie linii, władze miasta, a także każdy, dla kogo istotny jest sposób prowadzenia inwestycji, a także stan zamówień publicznych w Polsce.

Będziemy wdzięczni za przesłanie informacji o chęci udziału w spotkaniu na adres kszymanska@batory.org.pl. W przypadku jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu na powyższy adres lub telefonicznie (+48) 22 536 02 71.

Polish Integrity pact – translated documents

Below one can find translated documents of the Polish Integrity pact:

  • Agreement between the Stefan Batory Foundation and PKP Polish Railways S.A on the implementation of the „Integrity Pact” in the framework of a public procurement project

1st MODULE OF POLISH INTEGRITY PACT

  • Terms of Reference (ToR) for an open tender to design and build No. 1 railway line between Częstochowa and Zawiercie.

2nd MODULE OF POLISH INTEGRITY PACT

  • Draft Whistleblower Protection Policy recommended by the Social Partners (attachment to the 2nd Module of Polish Integrity Pact)

Whistleblowing policy attached to 2nd module

  • Terms of Reference (ToR) for an open tender to control and supervise implementation of the investment project

3rd MODULE OF POLISH INTEGRITY PACT

 

Pakty uczciwości będą kontynuowane

Drektor Generalny Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej (DG REGIO) Marc Lamaitre, przekazał wszystkim partnerom paktów uczciwości gratulacje za skuteczne i nowatorskie podejście do monitoringu zamówień publicznych, a także zadeklarował, że pakty będą kontynuowane do 2021 r.

Chciałbym podkreślić niezwykłą rolę szesnastu organizacji społecznych oraz podziękować za ich pracę. Wasze zaangażowanie we wdrażanie tego pilotażu, a także obserwacje, rady oraz rekomendacje pomagają zapewnić, aby środki unijnych podatników wykorzystywane był w najlepszy możliwy sposób.

Pragnę również podziękować wszystkim uczestnikom. Przez swój udział pokazaliście swoją otwartość na współpracę z organizacjami społecznymi oraz lokalnymi społecznościami. Pokazaliście, że zależy Wam na transparentności i jesteście otwarci na rozmowę. Podejście w sposób inny niż zazwyczaj wymaga odwagi. Wierzę, że pilotaż dostarczy wam wielu wartościowych spostrzeżeń, które będą mogły być wykorzystane w przyszłej pracy i będą służyły jako podstawa również dla innych w Unii Europejskiej.

Również poszczególne Instytucje Zarządzające były wspierającymi partnerami pilotażu paktu uczciwości. Przez zwoje zaangażowanie pokazaliście swoją chęć wprowadzania innowacyjnych i udoskonalonych sposobów wdrażania projektów finansowanych z UE.

Wszyscy partnerzy pokazali na swoim przykładzie, że warto zejść z utartej ścieżki i szukać nowych sposobów współpracy. Pokazaliście gotowość i determinację, aby zapewniać skuteczne i efektywne wydawanie środków unijnych na korzyść obywateli.”

Treść listu

W czerwcu pakty zostały nagrodzone nagrodą Europejskiego Ombudsmana, wzięte zostały również pod uwagę podczas szczytu G20 w Osace (28-29 czerwca 2019 r.). Projekt został włączony do Kompendium G20 oraz włączony do Deklaracji Liderów G20.

Nagrodę Excellence in Open Administration pakty uczciwości otrzymały za „innowacyjne wykorzystanie partnerstwa z organizacjami pozarządowymi, władzami i firmami w celu zwiększenia zaufania w sferze publicznej poprzez walkę z korupcją”