Pakt Uczciwości na kolei – spotkanie z mieszkańcami

W środę 17 października Fundacja Batorego, PKP PLK i ZUE S.A. spotkały się w Muzeum Częstochowskim z mieszkańcami miejscowości, przez które przebiega modernizowana linia kolejowa Częstochowa – Zawiercie. Razem z PKP PLK i ZUE S.A. zachęcaliśmy mieszkańców do udziału w społecznym monitoringu tej inwestycji, której przyglądamy się już od 2016 roku. Społeczny monitoring prowadzony jest w ramach projektu Pakt Uczciwości.

Jeżeli są jakieś pytania, wątpliwości np. odnośnie przebiegu inwestycji, to jesteśmy w stanie takiej informacji udzielić, być pośrednikiem pomiędzy Zamawiającym, czyli PKP PLK lub Wykonawcą – ZUE S.A., zorganizować wizytację na placu budowy. Mamy świadomość, że inwestycja jeszcze nie ruszyła pełną parą, ale my już od samego początku ją obserwujemy. Monitoring będzie trwał na pewno do końca 2019 roku – zachęcał do udziału w projekcie jego koordynator Marcin Waszak z Fundacji Batorego.

O inwestycji opowiedzieli Renata Krok, kierownik kontraktu w PKP PLK i Artur Wieczorek z firmy ZUE, która jest wykonawcą. Na modernizowanej linii wymieniana będzie m.in. sieć trakcyjna, urządzenia SRK, wprowadzone zostanie sterowanie ruchem nowej generacji, wymienione będą wszystkie rozjazdy na stacjach. Infrastruktura zostanie przystosowana pod nowoczesny tabor. Wartość zadania to 380 mln zł, z czego 190 mln stanowi dofinansowanie z Unii Europejskiej.

– Kontrakt będzie realizowany do 2020 i nie ukrywam, że będzie się wiązał z niedogodnościami – hałasem, kurzem, zwiększonym ruchem – ale robimy to, aby region mógł się rozwijać i prosimy o wyrozumiałość. W przypadku pytań zapraszamy do naszego biura, do przeglądania dokumentacji, zadawania pytań i po prostu do współpracy – mówił Wieczorek.

Wszystkie trzy instytucje – PKP PLK, ZUE S.A. oraz Fundacja im. Stefana Batorego są stronami Paktu Uczciwości, którym została objęta inwestycja. Negocjacje na temat jego treści PKP PLK i Fundacja Batorego rozpoczęły już w 2016 roku. Jest to bowiem porozumienie, które musiały zaakceptować obie strony. Druga część Paktu to umowa między Wykonawcą a PKP PLK, trzeci to zobowiązania inżyniera  nadzorującego inwestycję wobec Fundacji. Najważniejszym elementem Paktu jest to, że gwarantuje on przepływ informacji. Pozwala docierać Fundacji do informacji i reagować jeżeli pojawia się coś niepokojącego. Fundacja była obserwatorem podczas komisji przetargowej, na etapie projektowania i będzie kontynuowała swoje prace również kiedy inwestycja się rozpocznie.

– Cały projekt jest pilotażowy, więc wszyscy uczymy się jego działania. Jego pierwotnym założeniem, oprócz przepływu informacji, było również zaangażowanie odbiorców kontraktu. Stąd nasza obecność tutaj. Staramy się dotrzeć do osób, które mieszkają na tej linii, samorządów, żeby pomogli nam tę inwestycję obserwować. Z perspektywy Warszawy nie wszystko widać – mówił Grzegorz Makowski z Fundacji Batorego.

Pakt Uczciwości, którym objęta jest inwestycja, został wymyślony w latach 90. przez Transparency International dla państw z wysokim współczynnikiem korupcji. Celem było poprowadzenie zamówienia frontem do użytkownika, w odpowiedzialny i przejrzysty sposób. W praktyce były to trójstronne umowy między wykonawcą, zamawiającym a organizacją społeczną, która prawie zawsze była monitorem. W 2014 roku Komisja Europejska odkryła to narzędzie na nowo. Zaproponowano, aby tę formułę wykorzystać i przeszczepić do zamówień unijnych, jako wspomagające narzędzie do kontroli tego, jak wydawane są pieniądze z funduszy strukturalnych. W Polsce zaproponowano objęcie paktem inwestycji kolejowych, gdyż kolej jest w naszym kraju największym odbiorcą funduszy strukturalnych. Tę konkretną inwestycję wskazało ówczesne Ministerstwo Rozwoju

W monitoringu inwestycji nie trzeba uczestniczyć osobiście. Wątpliwości, uwagi, pytania, można zgłaszać mailowo lub skorzystać z formularza zgłaszania nadużyć, który znajduje się na stronie projektu www.paktuczciwosci.pl. Każdy może anonimowo przekazać informację o tym, że według niego na kontrakcie dzieje się coś niepokojącego.

Cały projekt jest dla ludzi, dla lokalnej społeczności, Zamawiającego, Wykonawcy. Być może dzięki naszym działaniom, współpracy, pomocy inwestycja przebiegnie bez problemów, a jej koszt będzie mniejszy? – podsumował Waszak.

Uczestnicy spotkania zainteresowani byli przebiegiem inwestycji, kwestiami komunikacji zastępczej, składowania i utylizacji starych podkładów kolejowych, a także możliwości ich ponownego wykorzystania. Dopytywali o obowiązek wykonawcy do zgłaszania do zamawiającego umów z podwykonawcami. Pojawiło się również pytanie o możliwość adaptacji Paktu Uczciwości jako monitoringu zamówień na mniejszą skalę. Padła również sugestia, aby podobne spotkania odbyły się w innych gminach, przez które przechodzi inwestycja.

 

 

Zaproszenie na spotkanie

Zapraszamy na spotkanie! Remont linii kolejowej Częstochowa – Zawiercie pod społecznym nadzorem

Jeżeli zależy Państwu, aby zamówienia publiczne były realizowane transparentnie, w sposób odpowiedzialny i wolny od nadużyć zapraszamy na spotkanie, które odbędzie się 17 października w Muzeum Częstochowskim w Częstochowie, w Ratuszu, Aleja Najświętszej Maryi Panny 45,  w godzinach 13:30- 15:30.

W spotkaniu udział wezmą przedstawiciele PKP Polskie Linie Kolejowe (tbc), Wykonawcy oraz Fundacji im. Stefana Batorego, którzy opowiedzą o inwestycji objętej Paktem i o tym dlaczego jest ona szczególnie monitorowana.

Spotkanie jest otwarte dla wszystkich. Zapraszamy mieszkańców, pasażerów linii, przedstawicieli lokalnych władz.

Odpowiemy na pytania w jaki sposób można chronić zamówienia publiczne oraz jak włączyć się w monitoring projektu. Chcemy również zachęcić do wspólnego przyglądania się inwestycji.

Zapraszamy do rejestracji na spotkanie

Formularz rejestracyjny

Zaproszenie na spotkanie

W przypadku jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu na adres e-mail kszymanska@batory.org.pl. lub telefonicznie (+48) 22 536 02 71.

Wydarzenie dedykowane jest ważnej dla województwa śląskiego inwestycji, na którą kontrakt w lipcu 2017 r. podpisały PKP PLK i ZUE S.A. Obejmuje przebudowę 44 km linii kolejowej  na odcinku Częstochowa – Zawiercie i dotyka bezpośrednio 7 śląskich gmin i miast, w tym Częstochowy, gminy Poczesna, Kamienicy Polskiej, gminy Poraj, gminy Żarki, Myszkowa i Zawiercia. Inwestycja, choć pozornie nie różni się od wielu podobnych na terenie kraju, jest inicjatywą wyjątkową. Została objęta Paktem Uczciwości – czyli społecznym nadzorem.

Podsumowanie trzeciego etapu monitoringu

Trzeci etap monitoringu prowadzony był przez pół roku: od 1 stycznia 2018 do 30 czerwca 2018. Objął przede wszystkim fazę „Projektuj”. Duża część pracy poświęcona była także roszczeniu nr 5, które dotyczy ograniczenia dostępności dóbr, środków transportu, sprzętu i robocizny stanowiące Siłę Wyższą.

Cała treść podsumowania dostępna jest [TUTAJ]

Linia kolejowa Częstochowa – Zawiercie. Dokumentacja fotograficzna przed modernizacją

Prace remontowe na linii kolejowej nr 1 rozpoczną się już w tym roku. Zmodernizowane zostaną m.in. 44 km linii, 15 przejazdów kolejowych, wymieniona zostanie sieć trakcyjna, zwiększy się prędkość pociągów.

Poniżej zdjęcia, które pokazują część miejsc, które zmienią się po zakończeniu inwestycji.

Fot. PKP PLK

Czy ograniczenie dostępności dóbr, środków transportu, sprzętu i robocizny stanowi Siłę Wyższą?

Fundacja Batorego wraz ze współpracującymi z nią ekspertami prawnymi przygotowała analizę dotyczącą zgłoszonego przez Wykonawcę inwestycji „Prace na linii kolejowej nr 1 na odcinku Częstochowa-Zawiercie” roszczenia nr 5 dotyczącego ograniczenia dostępności dóbr, środków transportu i robocizny stanowiące Siłę Wyższą.

Autorzy analizy wskazują na fakt, że poruszone zagadnienie jest skomplikowane i zdecydowanie wykracza poza ramy jednego kontraktu. Problemy wynikające ze zmieniających się ceny  towarów i usług są problemem pojawiającym się w wielu branżach. Uznanie bądź odrzucenie roszczenia będzie więc miało znaczenie dla całego rynku zamówień publicznych, a w szczególności dla branży kolejowej.

Przygotowana analiza przedstawia konsekwencje związane z przyjęciem bądź odrzuceniem roszczenia numer 5 – podaje propozycje nie dając jednocześnie jednoznacznych wskazówek jakie rozwiązanie byłoby w tej sytuacji najbardziej korzystne. Proponuje jednocześnie podjęcie rozmów i konsultacji pomiędzy stronami kontraktu.

Polecamy lekturę całości dokumentu!

Analiza i opinia prawna nt. roszczenia nr 5 Wykonawcy

 

 

Etyka i prewencja nadużyć w zamówieniach publicznych – relacja

Czy systemy compliance mogą być skutecznym narzędziem poprawiającym jakość zamówień publicznych? A może bez regulacji prawnych, kar i sankcji nie uda się uniknąć konfliktów interesów i nadużyć? W Fundacji Batorego rozmawiali przedstawiciele i przedstawicielki UOKiK, UZP, Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Siemensa oraz Kancelarii DZP, współorganizatorki seminarium.

Uczestnicy byli zgodni co do tego, że procedura zamówień publicznych wymaga uproszczenia, niezbędne są dobre przykłady prowadzenia przetargów oraz ich kompletny i ogólnodostępny rejestr. Większość z nich podnosiła kwestię konieczności profesjonalizacji zamówień publicznych. Jeżeli chodzi o systemy compliance mamy jeszcze trochę do zrobienia.  Wymagają one wdrożenia, zmiany podejścia i interpretacji prawa, a często również sankcji, bo bez nich jak wskazywali goście same systemy mogą się nie obronić.

Udział w spotkaniu wzięli  Wojciech Hartung (Kancelaria DZP),  Jerzy Żochowski (Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii), Marcin Szczepański (Siemens), Sonia Jóźwiak-Górny (Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów), Katarzyna Tyc-Okońska (Urząd Zamówień Publicznych).

Warsztaty prowadzili: Krzysztof Krak, Maciej Wnuk, Anna Hlebicka-Józefowicz (Kancelaria DZP), Marcin Waszak (Fundacja Batorego), Grzegorz Makowski (Fundacja Batorego).

Program spotkania [.PDF]

Sylwetki panelistów [.PDF]

Podsumowanie panelu Systemy compliance i zamówienia publiczne – w jakim miejscu jesteśmy? [.PDF]

 

Rejestracja z pierwszej części spotkania:

 

Podsumowanie warsztatów:

 

Warsztat Pakt Uczciwości jako narzędzie compliance

Pakt uczciwości jako narzędzie compliance Q&A [.PDF]

 

Analiza i opinia prawna Fundacji Batorego na temat roszczenia nr 5 Wykonawcy (IV-VI 2018)

Pismo Fundacji Batorego wraz z analizą na temat roszczenia Wykonawcy odnoszącego się do „ograniczenia dostępności dóbr, środków transportu, sprzętu i robocizny stanowiące Siłę Wyższą”, przygotowaną na prośbę PKP Polskie Linie Kolejowe. Analiza została uzupełniona opinią prawną sporządzoną przez konsultanta Fundacji.