Model monitoring agreement and Integrity Pact for infrastructure. An implementation guide for civil society organisations (TI, 2018)

Przewodnik po raz pierwszy skupia się na tym, jak Pakt Uczciwości można zastosować w konkretnym sektorze. W tym przypadku w inwestycjach infrastrukturalnych. Opiera się on także na polskich doświadczeniach – udział w konsultacjach brał Marcin Waszak, koordynator Paktu w Polsce. Czytaj dalej Model monitoring agreement and Integrity Pact for infrastructure. An implementation guide for civil society organisations (TI, 2018)

Wytyczne dla osób odpowiedzialnych za udzielanie zamówień publicznych (Komisja Europejska, 2018)

Dokument zawiera wytyczne dotyczące sposobów unikania błędów, które często pojawiają się podczas udzielania zamówień publicznych związanych z projektami współfinansowanymi z europejskich funduszy Czytaj dalej Wytyczne dla osób odpowiedzialnych za udzielanie zamówień publicznych (Komisja Europejska, 2018)

Curbing Corruption in Public Procurement: A Practical Guide (Transparency International, 2014)

Przewodnik dotyczy ryzyka związanego z korupcją w zamówieniach publicznych. Określa kluczowe zasady i minimalne standardy, których poszanowanie może chronić zamówienia publiczne przed korupcją. Czytaj dalej Curbing Corruption in Public Procurement: A Practical Guide (Transparency International, 2014)

Fundacja Batorego zwróciła się do Ministra Inwestycji i Rozwoju z prośbą o interwencję

Przeciążone urzędy wojewódzkie wydające decyzje dla inwestycji kolejowych, poszukiwanie przez Zamawiających i Wykonawców dróg pozwalających na obejście wymogów administracyjnych i prawnych, a także nadużywanie formuły realizacji robót budowlanych na tzw. „zgłoszenie”.  Takie wnioski płyną z monitoringu inwestycji linii kolejowej Częstochowa-Zawiercie. Zasygnalizowane problemy są często przyczyną opóźnień w realizacji inwestycji i nie są właściwe wyłącznie dla monitorowanego zamówienia.

Fundacja Batorego zwróciła się do Ministra Inwestycji i Rozwoju z prośbą o przyjrzenie się powyższym kwestiom. W opinii monitorujących problemy są systemowe i wymagają reakcji ze strony Ministerstwa.

Cała treść pisma poniżej:

Pismo do Ministra  Jerzego Kwiecińskiego (.PDF)