Za nami spotkanie regionalne w Słowiku

W poniedziałek, 10 czerwca w OSP w Słowiku odbyło się spotkanie na temat modernizacji linii kolejowej Częstochowa-Zawiercie oraz monitoringu społecznego, którym ta linia została objęta.

W spotkaniu wzięli udział Zastępca Wójta Gminy Poczesna, przedstawiciele Rady Gminy Poczesna, sołtys Słowika, a także mieszkanki i mieszkańcy Słowika.

Na pytania o monitoring i realizację inwestycji odpowiadali przedstawiciele Fundacji Batorego, PKP Polskie Linie Kolejowe (Zamawiający) oraz ZUE. S.A. (Wykonawca).

Polecamy fotorelację!

 

Ministerstwo zabiera głos w sprawie robót „na zgłoszenie”

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju potwierdziło, że rozpoczęcie wszelkich robót budowlanych, które wymagają oceny oddziaływania na środowisko lub mogą mieć wpływ na obszar Natura 2000, może nastąpić tylko po uzyskaniu właściwego pozwolenia. Roboty te nie mogą być realizowane na zasadzie tzw. zgłoszenia robót organowi administracji achitektoniczno-budowlanej. Niestety na inwestycji „Prace na linii kolejowej nr 1 na odcinku Częstochowa-Zawiercie”, monitorowanej przez Fundację w ramach Paktu Uczciwości, do takiej sytuacji doszło. Nie wiemy jeszcze jakie mogą być tego konsekwencje prawne i finansowe.

Na odpowiedź, na wniosek złożony pod koniec marca 2019 r. czekaliśmy ponad miesiąc. Wcześniej, już w listopadzie 2018 r. prosiliśmy Ministerstwo o ustosunkowanie się do tego rodzaju praktyki wiedząc, że nie dotyczy ona jedynie monitorowanej przez nas inwestycji.

W międzyczasie, zimą 2019 r. rząd przystąpił do prac nad zmianą ustawy prawo budowlane (projekt został upubliczniony 12 kwietnia). Jednym z głównych punktów nowelizacji jest doprecyzowanie przepisów dotyczących wykonywania robót na zgłoszenie, tak żeby nie mogły one służyć obchodzeniu wymogów uzyskania pozwoleń na budowę.

>> Odpowiedź Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie robót na zgłoszenie z 7 maja 2019 r.<<

Interes publiczny wart jest ugody. Polecamy wpis Grzegorza Makowskiego na #blogIdei.

Strony jakiegokolwiek kontraktu czy sporu mogą się ułożyć nie angażując do tego całej machiny sądowniczej. Instytucja ugody jest znana na całym świecie i traktowana nie tylko jako jeden ze sposobów osiągania porozumienia w życiu społecznym i publicznym, ale też jako środek, dzięki któremu można istotnie odciążyć wymiar sprawiedliwości. Koneserzy amerykańskich dramatów sądowych wiedzą, że nawet w sprawach karnych tamtejsi prokuratorzy i adwokaci mogą dogadać się co do odpowiedzialności podejrzanego i wymiaru kary. Ugody pozwalają zaoszczędzić czas i pieniądze wszystkim uczestnikom postępowania, czy to karnego, czy cywilnego, czy konsumenckiego. Także w obszarze zamówień publicznych. – mówi na temat ugód w zamówieniach publicznych ekspert #forumIdei Grzegorz Makowski.

Zapraszamy na #blogIdei, gdzie dostępny jest cały tekst. Przeczytaj.

Jak poprawić transparentność zamówień w Polsce? Relacja wideo.

Zapraszamy do obejrzenia nagrania ze spotkania „Jak poprawić transparentność zamówień w Polsce?”

Spotkanie rozpoczął wykład wprowadzający Karolisa Granickasa z Open Contracting Partnership pt. Open Contracting: O co w nim chodzi?

Następnie odbył się panel dyskusyjny, w którym udział wzięli: Mariusz Haładyj (Prokuratoria Generalna), Grzegorz Makowski (forumIdei Fundacji Batorego), Hubert Nowak (Urząd Zamówień Publicznych), Karolis Granickas (Open Contracting Partnership) i Eliza Niewiadomska (Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju).

Spotkanie moderowała Katarzyna Batko-Tołuć (Sieć Obywatelska Watchdog Polska).

Zapraszamy na seminarium „Ugody w zamówieniach publicznych”

Fundacja Batorego oraz Grupa Doradcza KZP zapraszają na seminarium „Ugody w zamówieniach publicznych”, które odbędzie się 5 kwietnia 2019 r. w Fundacji im. Stefana Batorego, godz. 11.00 – 14.30.

Polubowne sposoby rozwiązywania sporów są szybsze i zazwyczaj dużo tańsze. W zamówieniach publicznych nie są jednak powszechną i lubianą praktyką, mimo iż dają szanse na uniknięcie długich i kosztownych procesów sądowych. Wykonawcy nie wierzą w skuteczność mediacji, a zamawiający traktują ugody jako ryzyko dla kwalifikowalności wydatków z funduszy europejskich i dyscypliny finansów publicznych. Czy obawy te znajdują potwierdzenie w praktyce stosowania alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów? Jak bezpiecznie zawierać ugody? Jakie są sposoby na unikanie sporów?

Zapraszamy na spotkanie z praktykami i decydentami, którzy postarają się odpowiedzieć na te pytania. W dyskusji zastanowimy się w jaki sposób propozycja nowego prawa zamówień publicznych może zmienić podejście uczestników rynku do ugód. Wskażemy najczęstsze przyczyny konfliktów pomiędzy zamawiającymi i wykonawcami oraz rozwiązania prowadzące do ich ograniczenia. Zastanowimy się jakie szanse i zagrożenia towarzyszą ugodom w kontekście kwalifikowalności środków unijnych, waloryzacji kosztów w trakcie realizacji inwestycji oraz staranności przygotowania przedmiotu zamówienia. Przedstawimy wnioski jakie płyną z monitoringu zamówienia objętego Paktem Uczciwości dla stosowania alternatywnych metod rozwiązywania sporów.

Program spotkania i opisy warsztatów

Spotkanie jest otwarte i zapraszamy wszystkich, którym temat zamówień publicznych jest bliski.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o wcześniejszą rejestrację do 3 kwietnia 2019 r. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Formularz rejestracyjny