Raport z tworzenia paktu uczciwości i wyboru wykonawcy.

Powstał raport z pierwszego etapu realizacji paktu uczciwości. Opisujemy w nim proces powstawania paktu oraz jak z perspektywy obserwatora społecznego przebiegał proces wyboru wykonawcy.

Autorzy publikacji proponują rozwiązania, które mogłyby upowszechnić takie narzędzie jak pakt uczciwości, a także usprawnić system działania zamówień publicznych. Konfrontują również własne wnioski i ustalenia dotyczące monitorowanego zamówienia z perspektywą wykonawców biorących udział w realizacji tego oraz innych inwestycji na rynku kolejowym. W raporcie zaprezentowano wnioski z przeprowadzonych anonimowo wywiadów.

Polecamy! Raport: Pakt  uczciwości – społeczny monitoring zamówień publicznych. Tworzenie paktu i wybór wykonawcy

Poniżej zebrane wnioski i rekomendacje w formie infografik.

Dostęp do informacji publicznej – nagranie z debaty on-line

Polecamy nagranie z debaty nt. dostępu do informacji publicznej w zamówieniach. Udział w niej wzięli prawnicy i aktywiści – osoby, które na co dzień zajmują się tym tematem.

Dostęp do informacji publicznej jest  jedną z podstawowych gwarancji zachowania transparentności procesów inwestycyjnych, obok zasady jawności postępowania i dostępu do informacji o środowisku. Czy można go ograniczać i pod jakimi warunkami? Czy prawo dostępu do informacji jest zawsze respektowane przez zamawiających?

W dyskusji udział wzięli:

  • Mirela Korsak-Koledzińska, radca prawny w kancelarii Togatus,
  • Grzegorz Makowski, forumIdei Fundacji im. Stefana Batorego
  • Szymon Osowski, Watchdog Polska
  • Hanna Talago-Sławoj, kancelaria Łaszczuk, prezes zarządu Centrum Obsługi Zamówień Publicznych sp. z o.o.

moderacja: Marcin Waszak, forumIdei Fundacji im. Stefana Batorego

Poznaj sylwetki panelistów

Zobacz kompendium wiedzy o paktach uczciwości!

Powstała strona internetowa, na której można znaleźć wszelkie informacje na temat paktów uczciwości, które są realizowane w Europie. Jest to strona projektu stworzona przez Transparency International. Znajdziecie tam informacje o paktach w poszczególnych krajach, ogólnej idei paktu, a także celach jakie przyświecały tworzeniu tej inicjatywy.

Link do strony: www.transparency.org/en/projects/integritypacts

Polecamy również film o paktach uczciwości w Europie:

 

Zapraszamy! Dostęp do informacji w zamówieniach publicznych – debata on-line

W poniedziałek, 26 października, o godzinie 16.00 zapraszamy na debatę online, podczas której zaprosimy Państwa do rozmowy o roli dostępu do informacji publicznej w zamówieniach publicznych. Debata będzie transmitowana na profilach Fundacji im. Stefana Batorego na Facebooku i YouTube

Dostęp do informacji publicznej jest  jedną z podstawowych gwarancji zachowania transparentności procesów inwestycyjnych, obok zasady jawności postępowania i dostępu do informacji o środowisku. Czy można go ograniczać i pod jakimi warunkami? Czy prawo dostępu do informacji jest zawsze respektowane przez zamawiających? 

W rozmowie udział wezmą:

  • Mirela Korsak-Koledzińska, radca prawny w kancelarii Togatus,
  • Grzegorz Makowski, forumIdei Fundacji im. Stefana Batorego
  • Szymon Osowski, Watchdog Polska
  • Hanna Talago-Sławoj, kancelaria Łaszczuk, prezes zarządu Centrum Obsługi Zamówień Publicznych sp. z o.o.

moderacja: Marcin Waszak, forumIdei Fundacji im. Stefana Batorego

Poznaj sylwetki panelistów

Dużym procesom inwestycyjnym towarzyszą tysiące dokumentów, analiz i opinii powstających ze środków publicznych. Mogą być one przedmiotem zainteresowania dziennikarzy, uczestników rynku zamówień publicznych, wreszcie, wszystkich obywateli. Stanowią zapis tego jak wyglądają procesy decyzyjne, które przekładają się na codzienne życie osób korzystających z inwestycji publicznych i mieszkających w ich pobliżu. Pozwalają ocenić czy idące na ten cel podatki i fundusze europejskie wydawane są w sposób gospodarny, wolny od nadużyć. Szeroki i swobodny wgląd w dokumentację projektową jest narzędziem społecznego monitoringu prowadzonego w ramach Paktu Uczciwości – służy identyfikowaniu i eliminowaniu nieprawidłowości na etapie przetargu i w trakcie realizacji zamówienia publicznego.

Podczas rozmowy spróbujemy odpowiedzieć na pytanie czy można poszerzyć i usprawnić dostęp do informacji o zamówieniach publicznych, a także czy potrzebne jest większe zaangażowanie osób niezwiązanych ściśle z rynkiem zamówień. Poznamy perspektywę wykonawców i zamawiających dotyczącą relacji pomiędzy tajemnicą przedsiębiorstwa a dostępem do informacji. Pochylimy się nad orzecznictwem KIO w tej materii i zastanowimy jak w praktyce można zrównoważyć te dwie wartości.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych zamówieniami publicznymi i dostępem do informacji.

Zgłoszenie nieprawidłowości w sprawie prowadzenia robót w Myszkowie

Do Fundacji 7 września 2020 r. trafiła informacja od dziennikarza Gazety Myszkowskiej, że w trakcie robót w Myszkowie doszło do nieprawidłowości w postaci wkroczenia wykonawcy i podwykonawcy na prywatny teren bez zezwolenia i dewastacji rosnących tam drzew i krzewów. Fundacja udzieliła dziennikarzowi odpowiedzi na adresowane do niej zapytanie prasowe oraz rozpoczęła działania mające na celu wyjaśnienie sprawy. Zorganizowała na ten temat spotkanie z wykonawcą, inżynierem projektu i zamawiającym 14 września. Ponadto do PKP PLK zostało skierowane 10 września pismo, na które spółka udzieliła odpowiedzi  17 września. Fundacja odniosła się do niej w kolejnym wystąpieniu z 28 września, zwracając uwagę na powracający problem wymaganych prawem zgód na roboty i prosząc o bardziej szczegółowe informacje. Odpowiedź od PKP PLK na zadane pytania przyszła 20 października.

pACT RIGHT. Podcast o uczciwości: Czy zamówienia publiczne mogą być bardziej przejrzyste?

Jesteście ciekawi, ciekawe skąd wziął się pakt uczciwości i jak przebiega współpraca monitora społecznego z zamawiającym i wykonawcą? Zapraszamy serdecznie do posłuchania naszego pierwszego podcastu! Z Grzegorzem Makowskim i Marcinem Waszakiem z Fundacji Batorego rozmawiamy o pakcie uczciwości, jego historii i wpływie na polskie prawo.

Szukajcie nas także na Spotify, Spreaker i Podcast Addict, a także na kanale YouTube Paktu Uczciwości.

 

Listen to „pACT RIGHT. Podcast o uczciwości” on Spreaker.

Zapraszamy na seminarium: Dostęp do informacji publicznej w procesach inwestycyjnych

Zapraszamy na seminarium, które odbędzie się 26 października 2020 r. o godzinie 16.00. Spotkanie będzie transmitowane w mediach społecznościowych Fundacji Batorego – na Facebooku i YouTube.

Dostęp do informacji publicznej, obok  zasady jawności postępowania i dostępu do informacji o środowisku, stanowi jedną z podstawowych gwarancji zachowania transparentności procesów inwestycyjnych. Dlatego też podczas spotkania porozmawiamy o tym, w jaki sposób zamawiający i wykonawcy traktują dostęp do informacji publicznej w zamówieniach.

Czy można go ograniczać, a jeżeli tak, to pod jakimi warunkami? Jak w praktyce wygląda jawność umów o zamówienia publiczne, protokołów z postępowań przetargowych, protokołów odbiorów, budżetu inwestycji?

Na te zagadnienia spojrzymy m.in. z punktu widzenia ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa i informacji, które mogą podlegać utajnieniu w ofertach wykonawców. Zaproszeni goście ocenią jak skutecznie zamawiający badają tajemnicę przedsiębiorstwa i czy przypadki, w których wykonawcy starają się w ten sposób chronić swoje informacje zawsze są uzasadnione.  Postawimy też pytanie czy nowe prawo zamówień publicznych sprawi, że obywatele łatwiej uzyskają informacje o przebiegu inwestycji, które ich bezpośrednio dotykają?

Dużym procesom inwestycyjnym towarzyszą tysiące dokumentów, analiz i opinii, powstających za środki publiczne, które mogą być przedmiotem zainteresowania dziennikarzy, wykonawców działających na rynku, wszystkich obywateli. Stanowią zapis tego, jak wyglądają procesy decyzyjne, od których często zależy należyte wykonanie przedmiotu umowy. Pozwalają ocenić czy idące na ten cel podatki i fundusze europejskie są wydawane w sposób gospodarny, wolny od nadużyć. Szeroki wgląd w dokumentację projektową jest podstawowym narzędziem społecznego monitoringu prowadzonego w ramach Paktu Uczciwości, który służy do identyfikowania i eliminowania nieprawidłowości na etapie przetargu i w trakcie realizacji wybranego zamówienia publicznego (paktuczciwosci.pl).

Siódmy etap monitoringu paktu uczciwości. Podsumowanie

Podsumowaliśmy działania Fundacji jako obserwatora społecznego w okresie: 01.01 – 30.06.2020 r. W trakcie tego etapu zajęliśmy się m.in. sprawą odmówienia przez PKP PLK S.A. dostępu do edytowalnej wersji modelu akustycznego i sporem z wykonawcą o to, czy jest to informacja publiczna. Zostało też przygotowanych szereg działań upowszechniających rezultaty projektu. Treść podsumowania: POBIERZ

Korespondencja z PKP PLK S.A. ws. przebiegu inwestycji (IV-V 2020)

Fundacja Batorego poprosiła Zamawiającego o ustosunkowanie się do pięciu problemów zidentyfikowanych przez obserwatora społecznego jako potencjalnie groźne dla przebiegu inwestycji. Wszystkie pisma zostały przesłane do PKP PLK 28 kwietnia 2020 r. i dotyczyły kolejno przebudowy stacji Częstochowa Towarowa [pismo nr 1], stanu procedowania roszczeń wykonawcy i zamawiającego [pismo nr 2], zakończonych robót [pismo nr 3],  zmian w etapach realizacji kontraktu [pismo nr 4] oraz opóźnionych płatności za faktury [pismo nr 5]. Odpowiedzi przyszły odpowiednio 4 maja [odpowiedź nr 1], 5 maja [odpowiedź nr 2 i odpowiedź nr 3],  12 maja [odpowiedź nr 4] i 13 maja [odpowiedź nr 5].

Za korupcję płacimy wszyscy. Grzegorz Makowski dla Rzeczpospolitej

Polecamy wywiad z Grzegorzem Makowskim, ekspertem Fundacji Batorego, w którym mówi o tarczy antykryzysowej 2.0, czym jest tzw. „wielka korupcja” i dlaczego działania polskiej prawicy niosą ze sobą jej ryzyko, a także porównuje jak wypadamy na tle sąsiadów, jeżeli chodzi o zagrożenie korupcją.

Polecamy! Cały artykuł do przeczytania tutaj –> Za korupcję płacimy wszyscy

„Korupcja kojarzy się z łapówką, ale to tylko mały wycinek obrazu. Bogactwo zachowań pokazuje jej definicja w ustawie o CBA. To płatna protekcja, pranie pieniędzy, niedopełnienie obowiązków lub nadużycie uprawnień. Ta ostatnia kategoria to „przestępstwa urzędnicze”, gdy urzędnik ma wydać decyzję w określonym czasie, ale jej nie wydaje, tylko czeka, aż ktoś przyjdzie do niego z „propozycją”. W przypadku słynnego zakupu maseczek bez certyfikatów, ktoś nie dopełnił obowiązków, nie sprawdził jakości produktu, a potem nadużył uprawnień, bo podjął uznaniową decyzję o kupnie masek za miliony zł. Normalnie taka osoba miałaby zarzuty, ale w tarczy antykryzysowej 2.0 zawarto wyłączenie odpowiedzialności dla urzędników”.

„Rzeczpospolita” Za korupcję płacimy wszyscy