Spotkanie prasowe w Myszkowie

W środę 11 grudnia uczestniczyliśmy w spotkaniu prasowym w Myszkowie. PKP PLK poinformowało o kolejnych etapach realizacji inwestycji na tzw. wiedence. Marcin Waszak z Fundacji Batorego opowiedział natomiast o działaniach prowadzonych w ramach Paktu Uczciwości.

Prace na monitorowanej linii wchodzą w nowy etap. Od listopada pociągi z Zawiercia do Myszkowa jeżdżą po dwóch nowych torach. Na tym odcinku podróżni korzystają także z nowych peronów na stacji Myszków oraz na przystankach Myszków Światowit, Myszków Mrzygłód i Zawiercie Borowe Pole.

Specjalna maszyna PUN, czyli pociąg do potokowej wymiany nawierzchni kolejowej, pracuje na modernizowanej linii. Mechanizacja pozwoli znacznie przyspieszyć prace na odcinku Myszków – Poraj – praca z użyciem PUN, skraca się znacznie czas prac, z około trzech miesięcy do zaledwie ośmiu dni. Maszyna ściąga stary tor, a w jego miejsce układa nowe szyny i podkłady. W ten sposób zostanie ułożonych 14 kilometrów nowych torów.

W ramach projektu „Prace na linii kolejowej nr 1 na odcinku Częstochowa–Zawiercie”, wymienionych zostanie 88 km torów i sieci trakcyjnej. Zrewitalizowane będą 34 obiekty inżynieryjne, w tym 20 mostów i 2 wiadukty. Poziom bezpieczeństwa na linii zwiększy modernizacja 15 przejazdów kolejowo-drogowych. Pociągi pojadą szybciej – prędkość wzrośnie ze 120 do 160 km/h.

Wartość zadania wynosi 380 mln zł. i Środowisko. Zakończenie wszystkich prac planowane jest na III kwartał 2020 roku.

Fundacja Batorego cały czas aktywnie przygląda się realizacji inwestycji – procedurom prowadzenia robót, a także współpracy Wykonawcy z Zamawiającym.

Zapraszamy na seminarium „Zapobieganie korupcji w zamówieniach publicznych”

Po raz kolejny zapraszamy na seminarium poświęcone zamówieniom publicznym. Tym razem pochylimy się nad zapobieganiem korupcji w zamówieniach publicznych.

Spotkanie organizujemy wspólnie z kancelarią Clifford Chance.

Seminarium Zapobieganie korupcji w zamówieniach publicznych odbędzie się 28 stycznia 2019 r. w Fundacji im. Stefana Batorego, w godz. 10.30-14.30.

Korupcja jest w zamówieniach publicznych czynnikiem ryzyka i niepewności. Jak szacuje Komisja Europejska w jej wyniku Unia może tracić ok. 5 miliardów euro rocznie. Podnosi koszty inwestycji i zarządzania procesem zakupowym. Ogranicza także dostęp do rynków i konkurencję, stanowi realne finansowe obciążenie dla konsumentów, rządów i obywateli. W jaki sposób jej przeciwdziałać, gdy zamówienie jest w trakcie realizacji? Na tym skupimy się podczas seminarium. Swoim doświadczeniem podzielą się prawnicy, przedstawiciele zamawiających, wykonawców oraz organizacji społecznych. Opowiedzą oni w jaki sposób rozpoznawać nadużycia w zamówieniach, jak ich unikać, a także jakie są obszary najczęściej na nie narażone. Na podstawie przykładów z praktyki zawodowej opowiedzą również o najczęstszych obszarach nadużyć. Dzięki udziałowi gości z także Transparency International, podczas spotkania zostanie pokazana również ogólnoeuropejska perspektywa.

Seminarium skierowane jest do praktyków zajmujących się na co dzień prawem zamówień publicznych, prawników, urzędników, a także pracowników firm realizujących zamówienia ze środków publicznych i unijnych.

Spotkanie będzie podzielone na dwie części: teoretyczną (wykład wprowadzający i panel dyskusyjny) oraz praktyczną (sesje warsztatowe).

Spotkanie jest bezpłatne. Prosimy o rejestrację przez formularz zgłoszeniowy:

Dziękujemy za wszystkie zgłoszenia! Osiągnęliśmy już dopuszczalny limit uczestników. Zapraszamy do śledzenia streamingu od 10.30 do 12.30 na profilu Fundacji Batorego na Facebooku.

Program seminarium

Seminar Agenda (Eng.)

Prelegenci

Pierwsza cześć spotkania będzie transmitowana na żywo na profilu Fundacji Batorego na Facebooku.

Program spotkania:

CZĘŚĆ I

10.30 – 10.35 Powitanie: Grzegorz Makowski, forumIdei Fundacji Batorego

10.35 – 11.00 Wykład wprowadzający

Ryzyka korupcyjne i ich prewencja w trakcie realizacji zamówienia
Paweł Pogorzelski, adwokat w kancelarii Clifford Chance

11.00 – 12.30 Panel dyskusyjny

Jakie nadużycia najczęściej zagrażają prawidłowej realizacji zamówień?

  • Michaela Rajkova, Transparency International Bulgaria
  • dr hab. Piotr Bogdanowicz, kancelaria Clifford Chance
  • Marcin Szymański, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
  • Piotr Baczmański, Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF)

Moderacja: Grzegorz Makowski, Fundacja im. Stefana Batorego

[zapewniamy polsko-angielskie tłumaczenie]

12.30 – 12.50 Przerwa kawowa

CZĘŚĆ II

12.50 – 14.20 Równoległe sesje warsztatowe:
Uwaga! Na każdą z sesji przypada ograniczona liczba miejsc. Prosimy o wcześniejsze zapisy przez formularz: Formularz zgłoszeniowy

1. Metodologia obywatelskiego monitoringu projektów infrastrukturalnych na podstawie doświadczeń polskich i bułgarskich paktów uczciwości.

Na jakie obszary i ryzyka nadużyć zwracają uwagę społeczni obserwatorzy na etapie realizacji zamówienia? Skuteczność inicjatyw polegających na obywatelskiej obserwacji zamówień oraz ograniczenia i wyzwania z nimi związane. Porównanie metodologii monitoringu zamówień na projekty budowlane prowadzonego obecnie w Bułgarii i w Polsce.

sesja w języku angielskim, prowadzący: Grzegorz Makowski, Michaela Rajkova, Marcin Waszak

2. Zagrożenie korupcją i nadużyciami w zamówieniach publicznych – najczęstsze ryzyka i jak ich uniknąć z perspektywy organów ścigania

Omówienie najczęstszych obszarów ryzyk nadużyć i korupcji w relacjach zamawiający – wykonawca. Opis i przykłady zachowań sprzyjających powstawaniu mechanizmów korupcyjnych. Jakie zachowania mogą wzbudzić zainteresowanie organów ścigania i dlaczego?

prowadzący: Krzysztof Krak

3. Unijne instrumenty przeciwdziałania korupcji w zamówieniach publicznych

prowadzący: Piotr Baczmański, analityk w Europejskim Urzędzie ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF)

 

 

 

 

 

Zapytanie ws. nieprzekazania Wykonawcy edytowalnej wersji modelu akustycznego

Spółka PKP PLK S.A. odmówiła Wykonawcy udostępnienia edytowalnej wersji modelu akustycznego w ramach dostępu do informacji publicznej uznając, że nie jest to informacja publiczna. Fundacja poprosiła o umotywowanie stanowiska PKP PLK S.A. i wyłożenie przyczyn, dla których materiał nie może być udostępniony w korespondencji z 6 listopada 2019 r. [Pobierz PDF] i otrzymała odpowiedź z Biura Ochrony Środowiska PKP PLK S.A. 15 listopada [Pobierz PDF].

Notatka ze spotkania kwartalnego (30.09.2019)

Spotkanie kwartalne, na którym omawiano dotychczasowy przebieg Paktu Uczciwości, odbyło się w siedzibie Fundacji im. Stefana Batorego. Udział wzięli przedstawiciele Fundacji im. Stefana Batorego i jej konsultantów, PKP Polskich Linii Kolejowych (Zamawiający), ZUE S.A. (Wykonawca), MP Mosty (Inżynier Kontraktu), Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT).

[Pobierz PDF]

Podstawowe informacje o Pakcie Uczciwości

Pilotaż w Polsce trwa od lata 2016 r., zaś sam pakt podpisany został w listopadzie tego samego roku. Ma on postać umowy cywilnoprawnej zawartej między Fundacją Batorego, a PKP Polskimi Liniami Kolejowymi jako Zamawiającym oraz zobowiązań Wykonawcy ujętych we wzorze umowy na wykonanie inwestycji. Realizacja paktu uczciwości ma pokazać możliwości jego adaptacji do polskiego rynku zamówień publicznych i pomóc sformułować rekomendacje dla Komisji Europejskiej dotyczące zastosowania tego narzędzia w przyszłości.

Przy realizacji pilotażu Fundacja współpracuje z wybranymi w konkursach konsultantami, którzy wspomagają projekt swoją wiedzą ekspercką: JPL Project Sp. z o. o. oraz Kancelarią Prawa Prywatnego i Gospodarczego Togatus Sławomir Trojanowski.

Tekst Paktu Uczciwości w języku polskim i angielskim:

I moduł Paktu Uczciwości – Porozumienie pomiędzy Fundacją im. Stefana Batorego i PKP Polskimi Liniami Kolejowymi S.A. (8.11.2016) / [ENG] 1st Module of Polish Integrity Pact (signed on 8.11.2016)

II moduł Paktu Uczciwości – Klauzula w umowie między PKP PLK a Wykonawcą ZUE S.A. (20.07.2017) / [ENG] 2nd Module of Polish Integrity Pact (signed on 20.07.2017)

Załącznik do II modułu Paktu Uczciwości – Rekomendowana przez Partnera Społecznego treść Polityki ochrony sygnalistów dla Wykonawcy (17.11.2016) / [ENG] Whistleblowing policy attached to 2nd module

III Moduł Paktu Uczciwości z Inżynierem Kontraktu – Klauzula w umowie między PKP PLK a Inżynierem Kontraktu konsorcjum firm MP-Mosty Sp. z o.o. i „DROGOWA TRASA ŚREDNICOWA” S.A. (4.08.2017) / [ENG] 3rd Module of Polish Itegrity Pact

Za nami spotkanie w Myszkowie

W czwartek, 24 października, Fundacja Batorego zaprosiła mieszkańców Myszkowa na spotkanie na temat monitoringu przebudowy linii kolejowej Częstochowa–Zawiercie. Przedstawiciele Fundacji opowiedzieli jak przebiega społeczna obserwacja i w jaki sposób mogą włączyć się w nią mieszkańcy, a także władze Myszkowa.

W spotkaniu udział wzięli również przedstawiciele PKP Polskie Linie Kolejowe (Zamawiającego) oraz ZUE. S.A. (Wykonawcy), którzy odpowiedzieli na pytania dotyczące samej inwestycji.

Wśród licznie zebranych gości zdecydowanie najliczniej reprezentowani byli Radni Miasta Myszkowa i Powiatu Myszkowskiego. Padały liczne pytania dotyczące przebiegu inwestycji, realizowanych robót oraz terminów zakończenia: W jaki sposób zostanie rozwiązana kwestia wiaduktu w Nowej Wsi i Myszkowie, a także przebudowy przejścia w Mrzygłodzie? Czy przewidziane jest zejście z drugiego peronu dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami? Czy pojawią się miejsca parkingowe dla dojeżdżających samochodami do stacji? Czy przejazdy będą sterowane automatycznie?

Mieszkańcy wyrazili również radość, że remont zostanie wykonany, bo nie był prowadzony od lat 80. Apelowali jednak o zwracanie uwagi na konsultacje społeczne, bo to mieszkańcy są niezwykle ważnym źródłem informacji.

Wszystkie pytania zostały spisane oraz przesłane do Wykonawcy i Zamawiającego z prośbą o pisemną odpowiedź, a następnie umieszczone na www.paktuczciwosci.pl oraz rozesłane do uczestników.  Zarówno przedstawiciel PKP Bartosz Paca, jak i ZUE S.A. Artur Wieczorek zachęcali również do bezpośredniego kontaktu i zadawania pytań. Podkreślał, że Wykonawca jest cały czas dostępny a ul. Faradaya w Częstochowie.

Pytania mieszkańców i odpowiedzi Zamawiającego i Wykonawcy: Pobierz

Przedstawiciele Fundacji Batorego opowiedzieli na wstępie na czym polega inicjatywa Paktu Uczciwości. Podkreślali, że zaangażowanie mieszkańców, którzy są najbliżej inwestycji, jest kluczowe. W monitoringu inwestycji nie trzeba uczestniczyć osobiście. Wątpliwości, uwagi, pytania, można zgłaszać mailowo lub skorzystać z formularza zgłaszania nadużyć, który znajduje się na stronie projektu www.paktuczciwosci.pl. Każdy może anonimowo przekazać informację o tym, że według niego na kontrakcie dzieje się coś niepokojącego.

Prezentacja: Obywatelski monitoring modernizacji linii kolejowej nr 1

Wszystkie trzy instytucje – PKP PLK, ZUE S.A. oraz Fundacja im. Stefana Batorego są stronami Paktu Uczciwości, którym została objęta inwestycja. Negocjacje na temat jego treści PKP PLK i Fundacja Batorego rozpoczęły już w 2016 roku. Jest to bowiem porozumienie, które musiały zaakceptować obie strony. Druga część Paktu to umowa między Wykonawcą a PKP PLK, trzeci to zobowiązania inżyniera  nadzorującego inwestycję wobec Fundacji. Najważniejszym elementem Paktu jest to, że gwarantuje on przepływ informacji. Pozwala docierać Fundacji do informacji i reagować jeżeli pojawia się coś niepokojącego. Fundacja była obserwatorem podczas komisji przetargowej, na etapie projektowania i będzie kontynuowała swoje prace również kiedy inwestycja się rozpocznie.

Sama inicjatywa paktów uczciwości została w tym roku wyróżniona prestiżową nagrodą Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich. Doceniono w ten sposób niecodzienną współpracę organizacji pozarządowej, instytucji publicznych i firm w walce z korupcją oraz w celu podnoszenia społecznego zaufania do sposobu wydawania środków publicznych.

Współorganizatorami spotkania były Spółdzielnia Socjalna Twoja Przestrzeń oraz Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej. Spotkanie odbyło się w Spółdzielni Socjalnej Twoja Przestrzeń, przy ul. Plac Dworcowy w Myszkowie.

Zapytanie ws. działań kontrolnych podjętych przez PKP PLK

Fundacja 9 sierpnia 2019 r. skierowała do PKP PLK S.A. prośbę o wyjaśnienie jakie działania kontrolne i organizacyjne podjęła w celu wyjaśnienia problemu „robót na zgłoszenie” [pobierz PDF]. Prośba o informacje w tej sprawie została ponownie przedłożona przez Fundacje w piśmie z 6 listopada 2019 r. ponieważ PKP PLK S.A. nie odpowiedziała na poprzednie zapytanie [pobierz PDF]. Odpowiedź PKP PLK została ostatecznie wystosowana do Fundacji 22 listopada 2019 r. [pobierz PDF].

Pakt uczciwości w nowym POIiŚ? Bardzo możliwe!

Na zaproszenie MIiR Marcin Waszak i Grzegorz Makowski wzięli udział w seminarium „Przeciwdziałanie nadużyciom w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko”, podczas którego opowiedzieli w jaki sposób Pakt Uczciwości może chronić interes publiczny w inwestycjach infrastrukturalnych. Poznali także doświadczenia instytucji wdrażających w zakresie wykrywania nadużyć w zamówieniach publicznych.

Podczas spotkania zastępca dyrektora Departamentu Programów Infrastrukturalnych w MIiR Marcin Szymański zadeklarował, że w przyszłej perspektywie finansowej planuje się wprowadzenie do POIiŚ paktów uczciwości, przynajmniej w zastosowanej w pilotażu formule.

Seminarium odbyło się 14 i 15 października 2019 r.

Swoją wiedzą i doświadczeniami podzielili się przedstawiciele MIiR, instytucji pośredniczących zaangażowanych w realizację POIiŚ, Komisji Europejskiej, KPRM, GUNB, UOKIK, UZP, CBA, Prokuratury Krajowej, a także GDDKIA oraz PKP PLK SA.

Polecamy:

Prezentacja nt. paktu uczciwości:

Rola trzeciego sektora w zwalczaniu nadużyć, w tym doświadczenia z realizacji tzw. paktu uczciwości

Zachęcamy do zapoznania się z opracowaniem MIiR:

Poradnik w zakresie przeciwdziałania nadużyciom finansowym

Prezentacje ze spotkania dostępne są na stronie Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska:

Prezentacje z seminarium