Złożyliśmy wniosek o informację do MiR w trybie 241 KPA

„Zauważamy ogromne przeciążenie urzędów wojewódzkich wydających decyzje dla inwestycji kolejowych (a także innych) oraz brak kompetentnych pracowników zdolnych do prawidłowych ocen wniosków o pozwolenie na budowę. Czytaj dalej Złożyliśmy wniosek o informację do MiR w trybie 241 KPA

Jak poprawić transparentność zamówień w Polsce? Relacja wideo.

Zapraszamy do obejrzenia nagrania ze spotkania „Jak poprawić transparentność zamówień w Polsce?”

Spotkanie rozpoczął wykład wprowadzający Karolisa Granickasa z Open Contracting Partnership pt. Open Contracting: O co w nim chodzi?

Następnie odbył się panel dyskusyjny, w którym udział wzięli: Mariusz Haładyj (Prokuratoria Generalna), Grzegorz Makowski (forumIdei Fundacji Batorego), Hubert Nowak (Urząd Zamówień Publicznych), Karolis Granickas (Open Contracting Partnership) i Eliza Niewiadomska (Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju).

Spotkanie moderowała Katarzyna Batko-Tołuć (Sieć Obywatelska Watchdog Polska).

Zapraszamy na seminarium „Ugody w zamówieniach publicznych”

Fundacja Batorego oraz Grupa Doradcza KZP zapraszają na seminarium „Ugody w zamówieniach publicznych”, które odbędzie się 5 kwietnia 2019 r. w Fundacji im. Stefana Batorego, godz. 11.00 – 14.30.

Polubowne sposoby rozwiązywania sporów są szybsze i zazwyczaj dużo tańsze. W zamówieniach publicznych nie są jednak powszechną i lubianą praktyką, mimo iż dają szanse na uniknięcie długich i kosztownych procesów sądowych. Wykonawcy nie wierzą w skuteczność mediacji, a zamawiający traktują ugody jako ryzyko dla kwalifikowalności wydatków z funduszy europejskich i dyscypliny finansów publicznych. Czy obawy te znajdują potwierdzenie w praktyce stosowania alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów? Jak bezpiecznie zawierać ugody? Jakie są sposoby na unikanie sporów?

Zapraszamy na spotkanie z praktykami i decydentami, którzy postarają się odpowiedzieć na te pytania. W dyskusji zastanowimy się w jaki sposób propozycja nowego prawa zamówień publicznych może zmienić podejście uczestników rynku do ugód. Wskażemy najczęstsze przyczyny konfliktów pomiędzy zamawiającymi i wykonawcami oraz rozwiązania prowadzące do ich ograniczenia. Zastanowimy się jakie szanse i zagrożenia towarzyszą ugodom w kontekście kwalifikowalności środków unijnych, waloryzacji kosztów w trakcie realizacji inwestycji oraz staranności przygotowania przedmiotu zamówienia. Przedstawimy wnioski jakie płyną z monitoringu zamówienia objętego Paktem Uczciwości dla stosowania alternatywnych metod rozwiązywania sporów.

Program spotkania i opisy warsztatów

Spotkanie jest otwarte i zapraszamy wszystkich, którym temat zamówień publicznych jest bliski.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o wcześniejszą rejestrację do 3 kwietnia 2019 r. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Formularz rejestracyjny

Zamówienia do zmiany – Marcin Waszak komentuje projekt nowego PZP

Konsultowany od stycznia projekt nowego prawa zamówień publicznych zawiera niemal trzy razy więcej przepisów niż obecna ustawa. Czy posłużą one większej przejrzystości i zmniejszeniu liczby naruszeń w procesach zakupowych? Zastanawia się na Blogu forumIdei Fundacji Batorego Marcin Waszak.

Wartość rynku zamówień publicznych w Polsce realizowanych w procedurze prawa zamówień publicznych tylko w 2017 r. wyniosła 163,2 mld złotych, czyli ok. 8,23% PKB (uwzględniając zamówienia bez procedur było to 234,6 mld złotych). Nowe prawo będzie wpływać na niemal 34 tysiące publicznych zamawiających i 200 tysięcy wykonawców potencjalnych zamówień, ale przede wszystkim na to, jakiej jakości i po jakie cenie zamawiane będą roboty, dostawy czy usługi, z których korzystają wszyscy obywatele.

Koncepcja nowego prawa zamówień publicznych, przedstawiona po raz pierwszy w połowie zeszłego roku, zapowiadała odformalizowanie procedur udzielania zamówień, uelastycznienie umów, a jednocześnie wzmocnienie kontroli nad ich prawidłową realizacją. Celem reformy ma być podniesienie poziomu transparentności i konkurencyjności zamówień. Od lat utrzymuje się w Polsce rekordowo wysoki wskaźnik postępowań z zaledwie jedną złożoną ofertą (43% w 2017 r.), opisywany przez twórców barometru ryzyka nadużyć w zamówieniach jako najważniejszy wyznacznik ryzyk korupcyjnych. Stąd też ambicją autorów nowego prawa jest przekonanie większej liczby wykonawców, zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorstw, do udziału w publicznych przetargach. W styczniu gotowy projekt ustawy autorstwa Urzędu Zamówień Publicznych oraz Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii trafił do konsultacji.

Całość tekstu dostępna na Blogu forumIdei. Zapraszamy do lektury!

Pakt uczciwości w podręczniku dla odbiorców funduszy unijnych

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju wydało w styczniu br. Poradnik w zakresie przeciwdziałania nadużyciom finansowym w szczególności w ramach projektów realizowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Znalazł się w nim również rozdział dotyczący Paktu Uczciwości, jako narzędzia, które może zapobiegać nadużyciom. Mamy nadzieję, że z czasem monitoring społeczny inwestycji wejdzie do standardów podczas realizacji projektów infrastrukturalnych.

Ministerstwo szeroko opisuje też mechanizmy sygnalizowania nadużyć, które obowiązują w projektach dofinansowywanych ze środków unijnych. Powołuje się ponadto na publikację Sygnaliści w Polsce okiem pracodawców i związków zawodowych autorstwa Marcina Waszaka i Grzegorza Makowskiego.

Polecamy!

Poradnik w zakresie przeciwdziałania nadużyciom finansowym w szczególności w ramach projektów realizowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

POBIERZ

Sygnaliści w Polsce okiem pracodawców i związków zawodowych

POBIERZ

Zmiany na kontrakcie – Korespondencja Fundacji Batorego z PKP PLK

Fundacja Batorego w listopadzie i grudniu prowadziła korespondencję z PKP PLK na temat planowanych zmian na kontrakcie, które dotyczyły:

 • Przebudowa Stacji Częstochowa – Towarowa
 • Rozbiórki nieczynnego wiaduktu linii wąskotorowej (244 km)
 • Budowa przejścia podziemnego w stacji Poraj (246 km)
 • Odstąpienie od wykonania niektórych robót na przejeździe kolejowo-drogowym przy ul. Koziegłowskiej w Myszkowie (256 km)
 • Roboty nad potokiem Parkoszowickim w Myszkowie (265 km)

Dotyczyła ona przede wszystkim kwestii nadużyć przy tak znaczącej i kosztownej zmianie zamówienia. Zespół Fundacji Batorego zwrócił się z prośbą do PKP PLK o wyjaśnienie mechanizmu, który pozwoli na uniknięcie potencjalnych nadużyć w zakresie korekt Ceny Kontraktowej oraz Czasu na Zakończenie. Fundacja wyraziła obawy, że zakres zmian jest bardzo duży i kosztowny  (44 mln zł).

Wątpliwość budziły przede wszystkim kwestie kwalifikowalności prac dodatkowych, zgodność proponowanego zakresu prac z z prawem zamówień publicznych oraz możliwości naruszenia zasad uczciwej konkurencji.

Fundacja zwróciła się z prośbą o wskazanie procedury w jakiej jest dokonywana ocena możliwości udzielenia zamówienia na roboty dodatkowe z wolnej ręki (w zw. z art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 PZP), a także wyjaśnienie czy ww. robót dodatkowych nie dało się przewidzieć wcześniej.

Pojawiło się również pytanie o czas, w którym spółka powinna podjąć decyzję o realizowanych zmianach oraz czas na zakończenie robót, które nie zostały objęte zmianą (harmonogram wprowadzenia zmian do kontraktu).

Fundacja poprosiła również o wyjaśnienie kwestii prowadzenia robót na zgłoszenie.

Poniżej publikujemy całość korespondencji:

Pismo nr 1 do PKP PLK dot. planowanych poleceń Zmian

Odpowiedź na pismo nr 1 

Załączniki do pisma:

Zal. 1 Pismo Inżyniera Projektu 553

Zał. 2 Propozycja wykonawcy nr 1_08_2018

Zał. 3 Zmiana zakresu robót w km

Zał. 4 Propozycja Wykonawcy nr 4_11_2018

Zał. 5 Przejście podziemne Poraj

Zał. 6 Pismo Inżyniera nr 706

Zał. 7 Dot. Obiektu w km 264,942

Pismo nr 2 dot. harmonogramu wprowadzenia zmian do kontraktu

Pismo nr 2 dot. harmonogramu wprowadzenia Zmian do kontraktu

Odpowiedź PKP PLK na pismo nr 2

Pismo nr 3 dot. realizacji robót na zgłoszenie

Pismo nr 3  dot. realizacji robót na zgłoszenie

Odpowiedź PKP na pismo nr 3

Załączniki do pisma nr 3

Notatka służbowa z nad 20 lipca 2018

Załącznik do notatki z dn, 9 sierpnia 2018

 

Zapraszamy na seminarium „Jak poprawić transparentność zamówień w Polsce?”

Zapraszamy do dyskusji o transparentności w zamówieniach publicznych. Czy standardy przejrzystości odpowiadają oczekiwaniom uczestników rynku zamówień publicznych w Polsce? Czy pozwalają obywatelom na skuteczną kontrolę? Jakie zmiany w tej kwestii zapowiada ogłoszony 24 stycznia br. projekt nowego prawa zamówień publicznych?

Porozmawiamy o tym w gronie decydentów, zamawiających, wykonawców i zagranicznych ekspertów.

W trakcie panelu eksperckiego oraz trzech sesji warsztatowych odniesiemy się do:

 • korzyści i wyzwań związanych z digitalizacją zamówień publicznych;
 • znaczenia międzynarodowych norm i zaleceń (takich jak open contracting data standards);
 • systemów e-zamówień działających w innych krajach;
 • dobrych praktyk dotyczących wykorzystania otwartych danych w zamówieniach publicznych przez organizacje pozarządowe, dziennikarzy i obywateli;
 • obszarów w polskim systemie zamówień, które wymagają większej jawności;
 • wpływu dostępności informacji o zamówieniach na prewencję nadużyć;
 • przyszłości paktu uczciwości jako narzędzia wymuszającego większą przejrzystość działań zamawiających i wykonawców.

 

PROGRAM SEMINARIUM

FORMULARZ REJESTRACYJNY

SYLWETKI PANELISTÓW I PRELEGENTÓW

Spotkanie rozpocznie wykład wprowadzający Karolisa Granickasa z Open Contracting Partnership na temat pt. Open Contracting: O co w nim chodzi?

Po wykładzie zapraszamy na panel dyskusyjny, w którym udział potwierdzili: Mariusz Haładyj (Prokuratoria Generalna), Grzegorz Makowski (forumIdei Fundacji Batorego), Hubert Nowak (Urząd Zamówień Publicznych), Karolis Granickas (Open Contracting Partnership) i Eliza Niewiadomska (Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju). Moderatorką spotkania będzie Katarzyna Batko-Tołuć (Sieć Obywatelska Watchdog Polska).

SESJE WARSZTATOWE
Po panelu dyskusyjnym zapraszamy na równoległe sesje warsztatowe poświęcone przejrzystości zamówień:                                 

 1. Users first: what do you want to know about your money?

Interaktywny warsztat spróbuje odpowiedzieć na dwa pytania: kim są kluczowi użytkownicy danych kontraktowych i jakie są ich potrzeby w zakresie analizy i danych. Celem będzie wyłonienie priorytetowych danych zalecanych do publikacji, co może przynieść korzyść polskim interesariuszom w zakresie zamówień publicznych, a docelowo poprawić wyniki zamówień w kraju.

sesja w języku angielskim, prowadzący: Karolis Granickas (Open Contracting Partnership) 

 1. Barometr ryzyka nadużyć w zamówieniach publicznych.

Prezentacja narzędzia internetowego barometrryzyka.pl, stworzonego do oceny polskiego rynku zamówień publicznych i jego uczestników z perspektywy zagrożeń korupcyjnych. Omówienie możliwości zastosowania barometru.

prowadzący: Grzegorz Makowski (forumIdei Fundacji Batorego) 

 1. Pakty uczciwości – czy są potrzebne w Polsce?

Jakie są powody dla których organizacje społeczne, zamawiający i wykonawcy praktykują pakty uczciwości na świecie? Czy jest to narzędzie dla wszystkich i co wynika z jego stosowania dla przejrzystości zamówień?

prowadzący: Marcin Waszak (forumIdei Fundacji Batorego)

 Uwaga! Liczba miejsc na poszczególne sesje jest ograniczona. Prosimy o wcześniejsze zapisy przez formularz internetowy.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o wcześniejszą rejestrację.

Rejestracja trwa do 20 lutego 2019 r.