Wersja dla niedowidzących
Baza wiedzy
19.07.2019    rekomendacje
Rekomendacje postępowań antykorupcyjnych przy udzielaniu zamówień publicznych
Rekomendacje mają przybliżyć proces udzielania zamówień publicznych oraz wesprzeć kierowników jednostek zamawiających w prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych. Publikacja opisuje przykłady nieprawidłowości oraz sposoby zapobiegania im.
19.07.2019    rekomendacje
Progress Made in Implementing the OECD Recommendation on Enhancing Integrity in Public Procurement
Publikacja zawiera Zasady zwiększenia przejrzystości w zamówieniach publicznych, które mają pomóc decydentom realizować zamówienia publiczne w sposób pozwalający na sprawne i skuteczne zarządzanie
19.07.2019    zasady
OECD Principles for Integrity in Public Procurement
Zasady stanowią wytyczne dla rządów w zakresie wdrażania międzynarodowych instrumentów prawnych opracowanych w ramach OECD, a także innych organizacji, takich jak Organizacja Narodów Zjednoczonych, Światowa Organizacja Handlu i Unia Europejska.
19.07.2019    publikacja
Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w zakresie zamówień publicznych w latach 2009–2017
Od początku 2009 r. do końca lipca 2017 r. Trybunał Sprawiedliwości wydał około stu dwudziestu orzeczeń w sprawach z zakresu zamówień publicznych i koncesji, w tym w sześciu sprawach prejudycjalnych z wniosku polskich organów.
19.07.2019    poradnik
eKatalogi – poradnik dla użytkowników
Urząd Zamówień Publicznych przygotował przewodnik dla użytkowników Platformy eKatalogi, czyli bezpłatnego narzędzia ułatwiającego udzielanie zamówień publicznych
19.07.2019    podręcznik
Zaliczki w zamówieniach publicznych
Publikacja porusza kwestie takie jak rola zaliczki przy realizacji zobowiązania, regulacja zaliczki w przepisach Pzp, dopuszczalność umownego określenia celu, na jaki może zostać wydatkowana zaliczka, obligatoryjne udzielenie zaliczek, rozliczenie zaliczki, zabezpieczenie (zwrotu) zaliczki.
19.07.2019    poradnik
Przykładowe społeczne i środowiskowe kryteria oceny ofert w zamówieniach publicznych
Publikacja opisuje prawne możliwości oraz praktyczne sposoby formułowania kryteriów oceny ofert o charakterze społecznym i środowiskowym.
19.07.2019    raport
Raport z oceny funkcjonowania systemu zamówień publicznych
Celem badania było zebranie i analiza informacji na temat funkcjonowania systemu zamówień publicznych w Polsce po nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych, będącej wynikiem wdrożenia dyrektyw 2014/24/UE i 2014/25/UE. Badanie przeprowadzono wśród przedstawicieli Zamawiających, Wykonawców i Instytucji kontrolujących, co pozwoliło na [...]
19.07.2019    publikacja
Zwiększenie udziału MSP w rynku zamówień publicznych
W publikacji autorstwa Włodzimierza Dzierżanowskiego przedstawione zostały propozycje organizacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.
19.07.2019    raport
Raport „Stan zrównoważonych zamówień publicznych w 2017 roku”
Publikacja powstała w oparciu o raport z badania przygotowany przez dr Marcina Smagę oraz mgr Mateusza Winiarza z Uniwersytetu Jagiellońskiego.
19.07.2019    podręcznik
Świadomość ryzyka korupcji i zmowy przetargowej w zamówieniach publicznych
Maciej Wnuk, Krzysztof Krak, Maciej Żelewski przygotowali praktyczny poradnik dla pracowników i kierowników zamawiającego. Na stronach podręcznika można znaleźć odpowiedzi na szereg praktycznych wątpliwości. Czym jest korupcja i zmowa przetargowa? Jak, nie będąc policjantem, rozpoznać, że dzieje się coś niepokojącego? [...]
07.03.2019    artykuł
Zamówienia do zmiany – Marcin Waszak komentuje projekt nowego PZP
Konsultowany od stycznia projekt nowego prawa zamówień publicznych zawiera niemal trzy razy więcej przepisów niż obecna ustawa. Czy posłużą one większej przejrzystości i zmniejszeniu liczby naruszeń w procesach zakupowych? Zastanawia się na Blogu forumIdei Fundacji Batorego Marcin Waszak. Wartość rynku [...]
01.03.2019    podręcznik
Pakt uczciwości w podręczniku dla odbiorców funduszy unijnych
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju wydało w styczniu br. Poradnik w zakresie przeciwdziałania nadużyciom finansowym w szczególności w ramach projektów realizowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 Znalazł się w nim również rozdział dotyczący Paktu Uczciwości, jako narzędzia, [...]
20.11.2018    artykuł
Pakt uczciwości. Czy to może działać w Polsce? Polecamy artykuł w dwumiesięczniku Zamawiający. (2018)
W najnowszym numerze dwumiesięcznika „Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce” (listopad-grudzień 2018) Grzegorz Makowski i Marcin Waszak  z forumIdei Fundacji Batorego piszą o Pakcie Uczciwości i jego wpływie na zamówienia publiczne w Unii Europejskiej. Podsumowują również dwa lata wdrażania pilotażowego projektu [...]
16.01.2019    
EU – funded large – scale infrastructure: deficient project preparation and procurement processes? (Directorate General for Internal Policies of the Union,2018)
16.07.2018    policy paper
Recommendations on Open Contracting for Open Government Partnership National Action Plans (Transparency International, lipiec 2018)
16.01.2019    podręcznik
Model monitoring agreement and Integrity Pact for infrastructure. An implementation guide for civil society organisations (TI, 2018)
Przewodnik po raz pierwszy skupia się na tym, jak Pakt Uczciwości można zastosować w konkretnym sektorze. W tym przypadku w inwestycjach infrastrukturalnych. Opiera się on także na polskich doświadczeniach – udział w konsultacjach brał Marcin Waszak, koordynator Paktu w Polsce.
16.01.2019    podręcznik
Wytyczne dla osób odpowiedzialnych za udzielanie zamówień publicznych (Komisja Europejska, 2018)
Dokument zawiera wytyczne dotyczące sposobów unikania błędów, które często pojawiają się podczas udzielania zamówień publicznych związanych z projektami współfinansowanymi z europejskich funduszy
16.01.2019    podręcznik
Preventing fraud and corruption in European Structural and Investment Funds (DG Regio, 2018)
Kompendium praktyk dotyczących zapobiegania i zwalczania nadużyć i korupcji w Funduszach Strukturalnych.
26.01.2018    
Pakt uczciwości w nowym poradniku nt. konfliktu interesów w zamówieniach publicznych (Urząd Zamówień Publicznych, listopad 2017)
Polecamy nowy praktyczny przewodnik  dotyczący konfliktu interesów w zamówieniach publicznych. Jeden z rozdziałów dotyczy paktów uczciwości!  Autorzy, Adma Sawicki i Maciej Wnuk, przygotowali publikację, która ma służyć praktyczną pomocą osobom wykonującym czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
16.08.2017    artykuł
„Pakt uczciwości” jako narzędzie zapobiegające korupcji w zamówieniach publicznych. Koncepcja, cele i zastosowanie. (Marcin Waszak, Warszawa, 2017)
01.02.2018    artykuł
Dlaczego potrzebujemy więcej zaufania w zamówieniach – polecamy wywiad z Grzegorzem Makowskim (Rzeczpospolita, lipiec 2017)
Polecamy bardzo gorąco wywiad, w którym Grzegorz Makowski z Fundacji Batorego odpowiada na pytania jakie są największe problemy w zamówieniach publicznych i dlaczego potrzeba w nich więcej zaufania
16.07.2017    podręcznik
The Business Case for Integrity Pacts (Transparency International, lipiec 2017)
Niniejsza publikacja szczegółowo omawia, w jaki sposób Pakt Uczciwości może przynieść korzyści firmom. W samej UE skorumpowane procedury przetargowe zwiększyły roczne koszty kontraktów o 5 mld USD.
16.08.2017    artykuł
Skala i charakter ryzyka nadużyć na rodzimym rynku zamówień publicznych (Mapa zagrożeń i węzłowe problemy). Warszawa, luty 2017 (Grzegorz Makowski)
16.01.2019    
The Integrity Pact. A powerful tool for clean bidding (Transparency International, 2017)
16.07.2017    podręcznik
The Case for Integrity Pacts. Engaging Civil Society for Better Public Procurement Outcomes (Transparency International, 2017)
Kompendium wiedzy o Paktach Uczciwości. Skąd się wzięły, jakie są ich główne założenia i korzyści z wdrażania.
16.01.2017    przewodnik
Integrity pacts: a how-to guide from practitioners (Transparency International, 2016)
Przewodnik od praktyków jak krok po kroku przeprowadzić Pakt Uczciwości. Integrity pacts: a how-to guide from practitioners Transparency International, 2016 Pobierz
16.01.2019    przewodnik
Curbing Corruption in Public Procurement: A Practical Guide (Transparency International, 2014)
Przewodnik dotyczy ryzyka związanego z korupcją w zamówieniach publicznych. Określa kluczowe zasady i minimalne standardy, których poszanowanie może chronić zamówienia publiczne przed korupcją.
16.01.2019    podręcznik
Integrity initiative. Indicators for transparency and integrity under public procurement procedures (TI Bulgaria, 2013)
Przewodnik po Paktach Uczciwości przygotowany przez Transparency International Bułgaria
16.01.2017    przewodnik
Integrity pacts in public procurement: an implementation guide (Transparency International, 2013)
Praktyczny przewodnik mający na celu zaznajomienie urzędników państwowych odpowiedzialnych za procesy zamówień publicznych z Paktem Uczciwości oraz zapewnienie im narzędzi i pomysłów na jego zastosowanie. Integrity pacts in public procurement: an implementation guide Transparency International, 2013 Pobierz
16.08.2017    podręcznik
Pakty uczciwości w zamówieniach publicznych. Podręcznik wdrażania (Transparency International, 2013)
16.01.2019    podręcznik
Integrity in Public Procurement. Good practice from A to Z (OECD, 2007)
16.01.2019    
Fighting Corruption and Promoting Integrity in Public Procurement (OECD, 2005)
Fighting Corruption and Promoting Integrity in Public Procurement OECD, 2005 Pobierz
Pokaż więcej
Projekt finansowany przez Komisję Europejską. Za treść strony odpowiada Fundacja im. Stefana Batorego. W żadnym stopniu nie odzwierciedla ona oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej.