Wersja dla niedowidzących
Aktualności
28.08.2019    
Piąty etap monitoringu Paktu Uczciwości. Podsumowanie.
Podsumowujemy piąty etap wdrażania Paktu Uczciwości, który trwał od 1 stycznia 2019 r. do 30 czerwca r. Zawarte są w nim m.in. informacje  dotyczące reakcji partnerów paktu na prowadzeniu robót na zgłoszenie. Treść podsumowania: POBIERZ
27.06.2019    
Pakty Uczciwości otrzymały prestiżową nagrodę!
Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich przyznał Paktom Uczciwości nagrodę w kategorii „Excellence in open administration” za podnoszenie zaufania społecznego do publicznych przetargów, ograniczanie ryzyka korupcji i aktywny udział społeczeństwa obywatelskiego! Ogromnie cieszymy się, że jesteśmy częścią wdrażanego w 11 europejskich krajach [...]
27.06.2019    
Odpowiedź PKP PLK i ZUE w sprawie realizacji robót „na zgłoszenie”
Otrzymaliśmy odpowiedź od PKP PLK na pismo z 9 maja 2019 r., w którym Spółka informuje, że podjęła stosowne działania mające na celu wyjaśnienie podnoszonego przez nas potencjalnego naruszenia prawa budowlanego. Pismo PKP PLK Pismo przesłane zostało również do wiadomości [...]
17.06.2019    
Za nami spotkanie regionalne w Słowiku
W poniedziałek, 10 czerwca w OSP w Słowiku odbyło się spotkanie na temat modernizacji linii kolejowej Częstochowa-Zawiercie oraz monitoringu społecznego, którym ta linia została objęta. W spotkaniu wzięli udział Zastępca Wójta Gminy Poczesna, przedstawiciele Rady Gminy Poczesna, sołtys Słowika, a [...]
30.05.2019    
Spotkanie regionalne w Słowiku. Zapraszamy!
Zapraszamy mieszkańców Gminy Poczesna do udziału w spotkaniu na temat realizowanej w gminie inwestycji przebudowy linii kolejowej oraz monitoringu społecznego, którym została objęta.
24.05.2019    
Ministerstwo zabiera głos w sprawie robót „na zgłoszenie”
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju potwierdziło, że rozpoczęcie wszelkich robót budowlanych, które wymagają oceny oddziaływania na środowisko lub mogą mieć wpływ na obszar Natura 2000, może nastąpić tylko po uzyskaniu właściwego pozwolenia. Roboty te nie mogą być realizowane na zasadzie tzw. [...]
17.05.2019    
Pakt uczciwości na Łotwie
Krótki film o tym jak przebiega Pakt Uczciwości na Łotwie. Z czym mierzą się jego koordynatorzy, a także jakie mają spostrzeżenia w odniesieniu do polskiego społecznego monitoringu zamówień publicznych. Polecamy!
11.05.2019    
Wysłaliśmy pismo do PKP PLK w sprawie prowadzenia robót „na zgłoszenie”
9 maja 2019 r. skierowaliśmy pismo do Prezesa Zarządu PKP PLK Ireneusza Merchela, w którym zwracamy uwagę o podejrzeniu zaistnienia poważnej nieprawidłowości w realizacji inwestycji objętej Paktem Uczciwości. Z pozyskanych przez nas informacji, potwierdzonych dodatkowo sporządzoną na zamówienie Fundacji wynika, [...]
06.05.2019    
Interes publiczny wart jest ugody. Polecamy wpis Grzegorza Makowskiego na #blogIdei.
Strony jakiegokolwiek kontraktu czy sporu mogą się ułożyć nie angażując do tego całej machiny sądowniczej. Instytucja ugody jest znana na całym świecie i traktowana nie tylko jako jeden ze sposobów osiągania porozumienia w życiu społecznym i publicznym, ale też jako [...]
17.04.2019    
Relacja filmowa oraz fotograficzna ze spotkania „Ugody w zamówieniach publicznych”
Zapraszamy do obejrzenia nagrania oraz galerii zdjęć ze spotkania „Ugody w zamówieniach publicznych”. Zarejestrowana została pierwsza część spotkania:
12.04.2019    
Złożyliśmy wniosek o informację do MIiR w trybie 241 KPA
„Zauważamy ogromne przeciążenie urzędów wojewódzkich wydających decyzje dla inwestycji kolejowych (a także innych) oraz brak kompetentnych pracowników zdolnych do prawidłowych ocen wniosków o pozwolenie na budowę.
29.03.2019    
Czwarty etap monitoringu. Podsumowanie.
Podsumowujemy czwarty etap wdrażania Paktu Uczciwości, który trwał od 1 lipca 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. Zawarte są w nim m.in. informacje o prowadzeniu robót na zgłoszenie oraz wątpliwościami Fundacji związanymi z takim działaniem.
26.03.2019    
Jak poprawić transparentność zamówień w Polsce? Relacja wideo.
Zapraszamy do obejrzenia nagrania ze spotkania „Jak poprawić transparentność zamówień w Polsce?” Spotkanie rozpoczął wykład wprowadzający Karolisa Granickasa z Open Contracting Partnership pt. Open Contracting: O co w nim chodzi? Następnie odbył się panel dyskusyjny, w którym udział wzięli: Mariusz [...]
18.03.2019    
Zapraszamy na seminarium „Ugody w zamówieniach publicznych”
Fundacja Batorego oraz Grupa Doradcza KZP zapraszają na seminarium „Ugody w zamówieniach publicznych”, które odbędzie się 5 kwietnia 2019 r. w Fundacji im. Stefana Batorego, godz. 11.00 – 14.30. Polubowne sposoby rozwiązywania sporów są szybsze i zazwyczaj dużo tańsze. W [...]
18.03.2019    
Notatka ze spotkania specjalnego (27.02.2019)
Spotkanie specjalne odbyło się z inicjatywy partnera społecznego w jego siedzibie. Osią rozmowy był wniosek o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach złożony przez Spółkę ZUE 21 grudnia 2018 r. do RDOŚr w Katowicach, dotyczący rezygnacji z budowy ekranów akustycznych
07.03.2019    artykuł
Zamówienia do zmiany – Marcin Waszak komentuje projekt nowego PZP
Konsultowany od stycznia projekt nowego prawa zamówień publicznych zawiera niemal trzy razy więcej przepisów niż obecna ustawa. Czy posłużą one większej przejrzystości i zmniejszeniu liczby naruszeń w procesach zakupowych? Zastanawia się na Blogu forumIdei Fundacji Batorego Marcin Waszak. Wartość rynku [...]
01.03.2019    podręcznik
Pakt uczciwości w podręczniku dla odbiorców funduszy unijnych
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju wydało w styczniu br. Poradnik w zakresie przeciwdziałania nadużyciom finansowym w szczególności w ramach projektów realizowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 Znalazł się w nim również rozdział dotyczący Paktu Uczciwości, jako narzędzia, [...]
16.02.2019    
Zmiany na kontrakcie – Korespondencja Fundacji Batorego z PKP PLK
Fundacja Batorego w listopadzie i grudniu prowadziła korespondencję z PKP PLK na temat planowanych zmian na kontrakcie, które dotyczyły: Przebudowa Stacji Częstochowa – Towarowa Rozbiórki nieczynnego wiaduktu linii wąskotorowej (244 km) Budowa przejścia podziemnego w stacji Poraj (246 km) Odstąpienie [...]
06.02.2019    
Zapraszamy na seminarium „Jak poprawić transparentność zamówień w Polsce?”
Zapraszamy do dyskusji o transparentności w zamówieniach publicznych. Czy standardy przejrzystości odpowiadają oczekiwaniom uczestników rynku zamówień publicznych w Polsce? Czy pozwalają obywatelom na skuteczną kontrolę? Jakie zmiany w tej kwestii zapowiada ogłoszony 24 stycznia br. projekt nowego prawa zamówień publicznych? [...]
16.01.2019    
Czym jest Pakt Uczciwości? Zobaczcie Filmy z udziałem różnych stron Paktów.
Zapraszamy do obejrzenia, krótkich filmów, pokazujących Pakt Uczciwości z różnych perspektyw. Renata Krok z PKP PLK opowiada o tym czym dla Spółki jest Pakt Uczciwości i jak to się stało, że stała się jego częścią. Joanna Nowak, przedstawicielka Wykonawcy ZUE [...]
07.01.2019    
Konferencja Trudne odbiory generujące roszczenia
Polecamy konferencję organizowaną przez Grupę Doradczą KZP sp. z o.o. Program konferencji ma umożliwić uczestnikom konferencji uzyskanie kompleksowej wiedzy na temat przyczyn, z uwagi na które dochodzi do trudnych odbiorów kontraktów publicznych, rekomendowanych sposobach przeciwdziałania tym przyczynom oraz minimalizowania skutków [...]
07.01.2019    
Pakt Uczciwości w pigułce
Najważniejsze informacje o Pakcie Uczciwości w formie plakatu, który powstał przy okazji grudniowego spotkania w Bukareszcie dla organizacji wdrażających Pakty Uczciwości. Pakt Uczciwości_PL (.pdf)
20.12.2018    przewodnik
Jak powinien wyglądać modelowy Pakt Uczciwości?
Polecamy najnowszą publikację, w której zawarte są doświadczenia organizacji wdrażających Pakt Uczciwości w swoich krajach. Przewodnik po raz pierwszy skupia się na tym, jak Pakt Uczciwości można zastosować w konkretnym sektorze. W tym przypadku w inwestycjach infrastrukturalnych. Opiera się on [...]
06.12.2018    
Czyste zamówienia publiczne – spotkanie w Brukseli
27-28 listopada wzięliśmy udział w dwudniowym spotkaniu osób i instytucji zaangażowanych w walkę o przejrzyste zamówienia publiczne w Unii Europejskiej. Ponad 100 gości z 11 europejskich krajów dzieliło się doświadczeniami z wdrażania paktów uczciwości, dobrymi praktykami oraz dotychczasowymi osiągnięciami i [...]
20.11.2018    artykuł
Pakt uczciwości. Czy to może działać w Polsce? Polecamy artykuł w dwumiesięczniku Zamawiający. (2018)
W najnowszym numerze dwumiesięcznika „Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce” (listopad-grudzień 2018) Grzegorz Makowski i Marcin Waszak  z forumIdei Fundacji Batorego piszą o Pakcie Uczciwości i jego wpływie na zamówienia publiczne w Unii Europejskiej. Podsumowują również dwa lata wdrażania pilotażowego projektu [...]
01.12.2018    
Fundacja Batorego zwróciła się do Ministra Inwestycji i Rozwoju z prośbą o interwencję
Przeciążone urzędy wojewódzkie wydające decyzje dla inwestycji kolejowych, poszukiwanie przez Zamawiających i Wykonawców dróg pozwalających na obejście wymogów administracyjnych i prawnych, a także nadużywanie formuły realizacji robót budowlanych na tzw. „zgłoszenie”.  Takie wnioski płyną z monitoringu inwestycji linii kolejowej Częstochowa-Zawiercie. Zasygnalizowane [...]
18.11.2018    
Fundacja Batorego zwróciła się do Ministra Inwestycji i Rozwoju z prośbą o interwencję
Przeciążone urzędy wojewódzkie wydające decyzje dla inwestycji kolejowych, poszukiwanie przez Zamawiających i Wykonawców dróg pozwalających na obejście wymogów administracyjnych i prawnych, a także nadużywanie formuły realizacji robót budowlanych na tzw. „zgłoszenie”.  Takie wnioski płyną z monitoringu inwestycji linii kolejowej Częstochowa-Zawiercie. Zasygnalizowane [...]
17.10.2018    
Pakt Uczciwości na kolei – spotkanie z mieszkańcami
W środę 17 października Fundacja Batorego, PKP PLK i ZUE S.A. spotkały się w Muzeum Częstochowskim z mieszkańcami miejscowości, przez które przebiega modernizowana linia kolejowa Częstochowa – Zawiercie. Razem z PKP PLK i ZUE S.A. zachęcaliśmy mieszkańców do udziału w [...]
10.08.2018    
Linia kolejowa Częstochowa – Zawiercie. Dokumentacja fotograficzna przed modernizacją
Prace remontowe na linii kolejowej nr 1 rozpoczną się już w tym roku. Zmodernizowane zostaną m.in. 44 km linii, 15 przejazdów kolejowych, wymieniona zostanie sieć trakcyjna, zwiększy się prędkość pociągów. Poniżej zdjęcia, które pokazują część miejsc, które zmienią się po [...]
07.08.2018    
Czy ograniczenie dostępności dóbr, środków transportu, sprzętu i robocizny stanowi Siłę Wyższą?
Fundacja Batorego wraz ze współpracującymi z nią ekspertami prawnymi przygotowała analizę dotyczącą zgłoszonego przez Wykonawcę inwestycji „Prace na linii kolejowej nr 1 na odcinku Częstochowa-Zawiercie” roszczenia nr 5 dotyczącego ograniczenia dostępności dóbr, środków transportu i robocizny stanowiące Siłę Wyższą. O [...]
07.08.2018    
Pakt Uczciwości na kolei. Jak będzie wyglądała obserwowana inwestycja?
Jakie będą efekty modernizacji linii kolejowej Częstochowa-Zawiercie? PKP PLK przygotowały filmik, w którym odpowiadają na to pytanie. W ramach Paktu Uczciwości na bieżąco przyglądamy się realizacji tej wartej ponad 500 mln zł inwestycji.
27.07.2018    
Etyka i prewencja nadużyć w zamówieniach publicznych – relacja
Czy systemy compliance mogą być skutecznym narzędziem poprawiającym jakość zamówień publicznych? A może bez regulacji prawnych, kar i sankcji nie uda się uniknąć konfliktów interesów i nadużyć? W Fundacji Batorego rozmawiali przedstawiciele i przedstawicielki UOKiK, UZP, Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, [...]
22.06.2018    
Postępowania jednoofertowe jako wskaźnik ryzyka korupcji w zamówieniach publicznych
Zapraszamy do lektury tekstu Grzegorza Makowskiego na temat możliwościowi zastosowania do pomiaru ryzyka korupcji tzw. wskaźnika „jednej oferty”. Zamówienia publiczne to ogromna sfera aktywności różnego rodzaju instytucji publicznych (zamawiających) oraz przedsiębiorstw  (wykonawców). Zamówienia publiczne to także specyficzny rynek, na którym [...]
13.06.2018    
Zapraszamy na seminarium „Etyka i prewencja nadużyć w zamówieniach publicznych”
Fundacja im. Stefana Batorego oraz Kancelaria DZP zapraszają na seminarium Etyka i prewencja nadużyć w zamówieniach publicznych, które odbędzie się 27 czerwca w siedzibie Fundacji Batorego. Spotkanie poświęcone będzie systemom compliance w prawie zamówień publicznych, a także sposobom poprawy zarządzania [...]
27.04.2018    
W zamówieniach publicznych nie ma miejsca na bylejakość
ZUE jest pierwszym polskim przedsiębiorstwem, które realizuje Pakt Uczciwości. W magazynie pracowników grupy ZUE Marcin Waszak odpowiadał na pytania dlaczego polityka ochrony sygnalistów w firmie jest swoistą polisą ubezpieczeniową oraz o tym czy objęcie jednej inwestycji Paktem Uczciwości może coś [...]
23.04.2018    
Czym jest pakt uczciwości i co zmieni w zamówieniach publicznych?
W jaki sposób możemy sprawdzić, czy publiczne pieniądze są wydawane mądrze i efektywnie? Robimy to między innymi uczestnicząc w całym procesie zamówienia publicznego, udzielając pomocy i rad, ale także informując o nieprawidłowościach. Społeczeństwo obywatelskie musi monitorować zamówienia publiczne, a my [...]
28.02.2018    
Grupa ZUE będzie chroniła sygnalistów
W spółce ZUE SA po raz pierwszy wprowadzono politykę zarządzania etycznego i ochrony sygnalistów. Na mocy tego dokumentu osoby zgłaszające nadużycia we wszystkich zamówieniach publicznych, w których firma bierze udział, będą polegały ochronie. Spółka zobowiązała się przyjąć dokument podpisując Pakt [...]
19.02.2018    
Spotkanie Pociągi pod specjalnym nadzorem ODWOŁANE
Z przykrością informujemy, że spotkanie zaplanowane na 21 lutego w Częstochowie zostało odwołane. Wszystkich chętnych bardzo przepraszamy! Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z nami. Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania i znajdziemy czas na rozmowę lub spotkanie. Zaspół Paktu Uczciwości
25.07.2017    
Umowa z wykonawcą inwestycji podpisana!
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 20 lipca podpisały umowę o wartości ponad 370 mln zł netto na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na odcinku Częstochowa – Zawiercie ze spółką ZUE S.A. z Krakowa. Zespół Fundacji im. Stefana Batorego monitorował przebieg [...]
05.02.2018    
Pociągi pod specjalnym nadzorem, czyli pakt uczciwości na kolei
Ważne jest dla Ciebie jak wydawane są pieniądze podatników? Czy myślisz,  że przejrzyste, wolne od nadużyć zamówienia publiczne są możliwe? Czy Ty, jako mieszkaniec, możesz coś zrobić? Czy wyobrażasz sobie jak wyglądałyby inwestycje publiczne, gdyby każdy mógł je trochę lepiej [...]
01.02.2018    artykuł
Dlaczego potrzebujemy więcej zaufania w zamówieniach – polecamy wywiad z Grzegorzem Makowskim (Rzeczpospolita, lipiec 2017)
Polecamy bardzo gorąco wywiad, w którym Grzegorz Makowski z Fundacji Batorego odpowiada na pytania jakie są największe problemy w zamówieniach publicznych i dlaczego potrzeba w nich więcej zaufania
26.01.2018    
Pakt uczciwości w nowym poradniku nt. konfliktu interesów w zamówieniach publicznych (Urząd Zamówień Publicznych, listopad 2017)
Polecamy nowy praktyczny przewodnik  dotyczący konfliktu interesów w zamówieniach publicznych. Jeden z rozdziałów dotyczy paktów uczciwości!  Autorzy, Adma Sawicki i Maciej Wnuk, przygotowali publikację, która ma służyć praktyczną pomocą osobom wykonującym czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
28.12.2017    
Dwa lata paktu uczciwości za nami – podsumowanie w Bukareszcie
Podczas konferencji 14 grudnia w Bukareszcie przedstawiciele instytucji i organizacji pozarządowych podsumowali pierwsze dwa lata wdrażania pilotażowego programu paktu uczciwości w Europie. Udział wzięli członkowie Komisji Europejskiej, Transparency International,
19.10.2017    
Zatrudnimy konsultanta technicznego do zespołu monitorującego
Fundacja im. Stefana Batorego zatrudni w ramach Projektu “Integrity Pacts – civil control mechanisms for safeguarding EU funds, Phase II” Wykonawcę świadczącego konsultacje techniczne w zakresie realizacji zamówienia publicznego na wykonanie robót z projektowaniem na linii nr 1 Warszawa – [...]
25.07.2017    
Umowa z wykonawcą podpisana
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 20 lipca podpisały umowę o wartości ponad 370 mln zł netto na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na odcinku Częstochowa – Zawiercie.
03.08.2017    
Oficjalnie rozpoczęliśmy realizację pilotażu Paktu uczciwości
Podczas konferencji 1 marca 2017 oficjalnie zainaugurowany został Pilotażu Paktu uczciwości w Polsce. Na spotkaniu rozmawiano o problemie przejrzystości rynku zamówień publicznych i zaprezentowano dwa nowatorskie narzędzia mające służyć ograniczeniu nadużyć w tym obszarze. Zaproszeni specjaliści rozmawiali o kwestii oceny [...]
03.08.2017    
Komisja Europejska i Transparency International łączą siły
Komisja Europejska i Transparency International połączyły siły, aby skuteczniej przeciwdziałać korupcji w zamówieniach publicznych finansowanych ze środków europejskich. W marcu 2015 roku zainicjowały wspólny projekt jakim jest pilotaż projektu Pakty Uczciwości – mechanizm obywatelskiej kontroli na rzecz ochrony funduszy UE [...]
03.08.2017    
Pakt Uczciwości na konferencji MON
Jakie są cele paktu uczciwości? Dlaczego potrzebujemy takiego narzędzia? W jakiś sposób będzie on stosowany? Polecamy tekst Marcina Waszaka, który ukazał się w materiałach z II Konferencji Antykorupcyjnej. Organizatorem konferencji, która odbyła się było Ministerstwo Obrony Narodowej oraz Żandarmeria Wojskowa. [...]
Pokaż więcej aktualności
Projekt finansowany przez Komisję Europejską. Za treść strony odpowiada Fundacja im. Stefana Batorego. W żadnym stopniu nie odzwierciedla ona oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej.